Tuffare löne- och cabotageregler – kanske..?

EU-parlamentet har haft mycket svårt att enas inom transportområdet. Det går en tydlig skiljelinje mellan medlemsländerna i öst och i väst. Under dagens omröstning demonstrerade också berörda från flera östländer, som känner sig hotade av de skärpta kraven. Senare under torsdagen avgörs det hur parlamentet ska gå vidare.

Resultatet av röstningen blev en tredjedels framgång och just nu är det inte ens säkert att det blir röstning i Plenum. Senare idag kommer ett möte att hållas då diskussioner kring detta ska föras.

Vad som däremot gick igenom, är att svenska kollektivavtal ska gälla alla som kör inrikestransporter i Sverige, oavsett var de kommer ifrån. Det anser Europaparlamentets transportutskott som på torsdagen röstade för nya skärpta regler.

Med röstsiffrorna 27 för och 21 emot, röstade utskottet igenom det svenska förslaget till nya regler för alla som kör tillfälliga transporter i ett annat land, så kallad cabotagetrafik. Det innebär att svenska löner och villkor ska gälla även för dem.
– Det är helt avgörande att vi får ett nytt, fungerande regelverk på plats. Det kan inte fortsätta som idag då svenska åkerier och yrkesförare konkurreras ut på grund av dåliga regler och kryphål i lagstiftningen, säger Europaparlamentariker Marita Ulvskog (S), ordinarie ledamot i transportutskottet.

Cabotagetrafik blir bara tillåtet i högst tre dagar. Efter det måste lastbilen lämna landet i minst 60 timmar innan en ny cabotageperiod kan bli aktuell.

Minst var fjärde vecka måste dessutom fordonet återvända till det land där det hör hemma. De nya reglerna gäller alla lastbilar, även mindre lastfordon och skåpbilar.

Utskottet lyckades däremot inte enas om nya regler för chaufförers kör- och vilotider och inte huruvida reglerna för de som arbetar i ett annat land än där de är anställda, så kallad utstationerad arbetskraft, även ska gälla inom transportsektorn.
– Vi nådde inte hela vägen fram, men detta är ändå ett tydligt steg i rätt riktning. Nu fortsätter arbetet för schysta villkor inom transportsektorn, säger Marita Ulvskog.


Vad Marita Ulvskog, Ismail
Ertug (SDP, Tyskland) och Peter Lundgren (SD) hade för tankar inför omröstningen och hur de ser på det efteråt, kommer vi att utveckla vidare. I dag konstaterar vi att dagens resultat innebar både glädje och nederlag.

Ismail Ertug såg kör- och vilotiderna som viktiga att få igenom varför nedröstningen om detta och utstationeringsförslagen, blev en besvikelse. Däremot gick det igenom att fordonet ska återvända till hemlandet minst var fjärde vecka. Peter Lundgren (SD) är helt på Ertugs linje i många saker, så även i detta.
– Återvändandet av fordonen är helt nödvändigt för att vi ska få ordning på detta, säger Lundgren till oss idag.

Demonstrationerna mot dagens röstning, blev blygsamma, säger Lundgren till Proffs och berättar att det bland annat ska ha varit lastbilar utanför Parlamentet och en bulgarisk åskådare iklädde sig en gul väst. En polsk parlamentariker tog till orda, men stoppades av ordföranden för mötet.

När vi frågar Peter Lundgren om vad han är mest besviken över, säger han att det är hur östländerna agerar om och kring röstningen. Han berättar att de under veckan inför röstningen har lobbat mot denna med budskap som säger att om vi röstar ”fel”, kommer frihandeln att dö, att det kommer att slå en kil mellan öst och väst, splittra Europa, att det skulle undergräva allt det som EU ska vara – och liknande scenarion.
– Det är istället de själva som har missförstått hela konceptet med EU. De bryr sig inte om något annat än tillgång till marknaden för att tjäna pengar och tar ingen hänsyn över huvud taget till att de underminerar hela marknaden med dumpade löner och oschyst konkurrens. Det är dessa länder som är ”kilen” de talar om, säger Peter Lundgren.

– Det är ett kallt och cyniskt ställningstagande där man fullständigt struntar i arbetares villkor och inte ger ett vitten för säkerhet och miljö på våra vägar, avrundar han.

UPPDATERING: Läs även ”Beslutet om hur man går vidare skjuts upp”

 

WEBB-TV

Om artikeln

Publicerad: 2019-01-10 13:50
Kategori: Nyheter
Taggar: Cabotageregler EU Mobilitetspaketet Omröstning Schysta villkor Utstationering