Inrikestransport för Postnord misstänks för otillåtet cabotage – klampades

Under onsdagen uppdagades ytterligare en olaglig transport i Helsingborg. Återigen ställs NTG och Postnord i rampljuset – och återigen handlar det om ett otillåtet cabotage. Både Postnord och NTG ställer sig kritiska till Polisens och Transportstyrelsens bedömning i ärendet.

Av Göran Rosengren och Heidi Bodensjö

På onsdagseftermiddagen den 16 januari, vinkar trafikpolis Sören Johansson in ett trailerekipage för kontroll vid Långeberga i Helsingborg. Dragbilen är registrerad i Polen. Trailern är danskregistrerad och tillhör NTG.

Sören Johansson och bilinspektör Lars-Olof Tuvesson påbörjar kontrollen av både transporten och fordonskombinationen. Snart uppstår misstankar om att det ännu en gång rör sig om ett otillåtet cabotage som involverar de i sammanhanget välkända företagen NTG och Postnord.

Senast vi skrev om otillåtet cabotage i NTG:s och Postnords regi var den 11 januari. Den händelsen utspelades den 8 januari. Åtta dagar senare var det alltså dags igen.

Förra gången kunde Postnord konstatera att de inte var inblandade i beställningen av transporten eftersom det då handlade om så kallad tredjepartslogistik, TPL.
– Baserat på era uppgifter, är det inte en transport som Postnord Sverige har köpt. Ekipaget var troligen på väg till någon av de kunder som har sitt lager hos vår TPL-verksamhet, sade kommunikationsansvariga Maria Ibsén hos Postnord då till tidningen Proffs.


Den här gången är situationen
däremot annorlunda. Postnord bekräftar att det var en av deras egna rikstransporter, utförd av NTG, mellan anläggningen i Toftanäs (Malmö) till den egna terminalen i Jönköping.
– I just detta fallet anser Postnord att det inte begåtts något fel, säger Maria Ibsén, pressansvarig. Vi ser att det finns otydligheter i regelverket och kommer att ställa frågor om förtydligande till Polisen och Transportstyrelsen. Det är en viktig principfråga.

Generellt är det alltid Postnords kontrakterade leverantörer som har ansvaret att i sin tur använda underleverantörer med tillstånd, bilar och chaufförer av den standard Postnord kräver. Postnord har ansvar att löpande följa upp och att göra revisioner, vilket de också gör, säger hon till oss.

Om en åkare brister i något avseende för de en dialog för att i första hand åstadkomma förbättringar.
– Även om vi anser att någon av åkarens underleverantörer inte ska användas, behöver det inte alltid leda till att vi bryter med den åkaren, bara att vi gör tydligt vad som gäller, säger Maria Ibsén.
Postnord ser gärna ett tuffare regelverk, så länge samma spelregler gäller för samtliga aktörer på marknaden och att lagstiftningen efterlevs genom ökad kontroll.


Vi frågar Jesper E. Petersen
som är Group CEO, NTG Road & Logistics hur detta kan hända gång på gång och han säger att det 2019 handlar om två händelser i januari.
– Händelsen den 8 januari ledde omgående till konsekvenser så snart NTG fick kännedom om det inträffade, säger han. Samarbetet med det aktuella åkeriet är nu under avveckling.

Vad beträffar händelsen den 16 januari, är både Postnord och NTG mycket kritiska till den värdering som ligger till grund för ärendet varför det nu kommer att bli diskussioner med myndigheten.

Enligt Jesper E. Petersen har man grundliga kunskaper gällande lagar och regler, något de fortlöpande förmedlar till underleverantörerna.
– I vårt kontrakt med dem understryker vi även att överträdelser kan leda till att samarbetet upphör, säger han vidare.

Har ni förståelse för att andra aktörer, exempelvis åkare och speditörer, har synpunkter på hur NTG sköter sin verksamhet utifrån alla otillåtna cabotage era underleverantörer har rapporterats för genom åren?
– Det finns tyvärr en rad specifika risker som vi delar med resten av transportbranschen, men vi menar inte att vi är mer drabbade än andra konkurrenter och kolleger, svarar han.

De är stolta över sitt rykte som de, liksom sina medarbetare, ser som en av deras viktigaste tillgångar. Därför arbetar de strukturerat för att minimera incidenter som kan ha negativ inverkan på detta samt att med minimera de skadliga effekter som kan uppstå i vissa situationer.

Vad tänker ni göra för att slippa den här typen av uppmärksamhet framöver?
– Vi understryker löpande för våra underleverantörer att de är förpliktigade att följa lagar och regler och att om de brister i detta, kan det medföra att samarbetet upphör, sammanfattar Jesper E. Petersen.

Om artikeln

Publicerad: 2019-01-18 17:11
Kategori: Nyheter
Taggar: Cabotage Helsingborg NTG PostNord Postnordtransport Trafikpolisen Transportfusket