Speditören är i skrivande stund inte misstänkt för något brott. Foto: Göran Rosengren

Rumänskt åkeri med ”bas” i Sverige körde otillåtet cabotage

Under tisdagen den 8 januari, när Proffs ännu en gång besöker kontrollplatsen vid Långeberga i Helsingborg, har trafikpolis Sören Johansson vinkat in ett dragbilsekipage. Dragbilen är registrerad i Rumänien, trailern i Sverige. Godset ska levereras till Postnord i Helsingborg och transporten sker i NTG:s regi.

Av Göran Rosengren och Heidi Bodensjö

Ganska snart konstaterar Johansson att transporten är olaglig.
– Dragbilen har stått parkerad i Sverige sedan en tid och chauffören har därefter gjort ett antal inrikes transporter, berättar han.

Detta konstaterande tillsammans med bristande dokumentation blir inledningen till ett förhör med hjälp av tolk via telefon.

Därefter kontaktas både Transportstyrelsen och åkeriägaren. Dragbilen är som sagt registrerad i Rumänien. Telefonnumret till åkeriet är däremot svenskt.

När Sören Johansson frågar chauffören var lastbilarna brukar stå parkerade när de befinner sig i Sverige, vet han inte namnet på gatan i Göteborg. Däremot kan han peka ut platsen på Google Maps.

Chauffören känner inte heller till sin egen adress i sitt hemland och inte heller sitt eget telefonnummer till mobiltelefonen. Och därmed är det kanske inte så märkligt att han inte visste att man faktiskt måste betala vägavgift för att få köra på de svenska motorvägarna – eller vad cabotagereglerna innebär?


När Sören Johansson berättar
att förskottet på sanktionsavgiften och böterna för den obetalda vägavgiften landar på totalt 43 000 kronor, ser chauffören förvånad ut. Även åkeriägaren reagerar på samma sätt. ”Skämtar du”, hojtar han i telefonluren, så högt att alla runt omkring Johansson kan höra det.

Men Johansson skojar inte. Och när det blir uppenbart för åkeraren, tar det inte lång stund förrän pengarna betalas.

Ytterligare en olaglig transport har härmed fått en ”käpp i hjulet”. Även om otillåtna cabotage dessvärre har blivit vardagsmat, blir vi på tidningen alltid lika nyfikna på vem eller vilka som envisas med att trampa utanför lagens ramar och därmed bidra till den snedvridna konkurrensen. Den här gången är inget undantag.

Åkaren har en adress i utkanten av Göteborgstrakten. Postnord och NTG är för den trogne Proffsläsaren inga nya namn i sammanhanget. ”Noll koll” eller bara nonchalans inför lagar och paragrafer? Vi kontaktar de inblandade företagen, så klart.

Postnord får uppgifterna om händelsen. De är denna gång inte inblandade.
– Baserat på era uppgifter, är det inte en transport som Postnord Sverige har köpt, säger kommunikationsansvarig Maria Ibsén. Ekipaget var troligen på väg till någon av de kunder som har sitt lager hos vår TPL-verksamhet.
Postnord har flera anläggningar för TPL, tredjepartslogistik, i Helsingborg som dagligen tar emot ett stort antal transporter, men dessa bokas av kunderna själva.


Martin Svensson är vd på
NTG och vi försöker under ett antal dagar på alla sätt att nå honom för att få svar på om NTG känner till det inträffade, om de känner till att åkaren vid flera olika tillfällen av trafikpolisen på olika platser i landet rapporterats för brott och om de menar att deras kontroller av underleverantörerna är tillräckliga. Vi får inget svar innan angiven deadline.

Vi har lika frenetiskt sökt åkaren, men inte lyckats nå honom och han har inte kommit tillbaka till oss efter våra meddelanden.

Enligt Transportstyrelsen äger åkarens svenska företag inga fordon och saknar/har aldrig haft, trafiktillstånd. En ansökan om trafiktillstånd lämnades in i april 2018, men fick avslag den 4 oktober samma år med hänvisning till ekonomin och bristande yrkeskunskap.

Skatteverket ger vid handen den 10 januari 2019, att åkaren själv har förfallna skatteskulder hos Kronofogden om 198 000 kronor samt till Skatteverket om 6 258 kronor. Han har en beskattningsbar inkomst på 12 900 kronor och ett underskott om 51 147 kronor.

Om artikeln

Publicerad: 2019-01-11 16:38
Kategori: Nyheter
Taggar: Cabotage Helsingborg NTG PostNord Postnordtransport Trafikpolisen Transportfusket