DSV utreds för brott mot beställaransvaret

I höstas stoppas ett DSV-ekipage av Helsingborgspolisen för kontroll. Det börjar med ett otillåtet cabotage, men det stannar inte där. Polisen upprättar även en rapport om brott mot beställaransvaret riktat mot DSV och nu har en åklagarledd förundersökning inletts.

Den 1 oktober 2018 skärper Transportstyrelsen tolkningen av cabotagereglerna i artikel 8 i EU-förordning 1072/2009. Åklagarmyndigheten går på samma linje. Skärpningen betyder bland annat att om det på en lastbärare som utför en cabotagetransport lastas fler än de tillåtna tre sändningarna, behöver dessa inte vara utförda. Det räcker att det lastats för många sändningar för att det ska räknas som otillåtet cabotage.

Den 3 oktober publicerar Proffs en artikel om den nya tolkningen och tar därefter kontakt med några större speditörer, bland annat DSV, för att höra hur de ser på den. DSV sade då att man har läst tolkningen och man hade bland annat synpunkter på Transportstyrelsens definitioner.

Den 9 oktober 2018 stoppas ett DSV-ekipage av Helsingborgspolisen. Chauffören säger att han hämtat trailern i Landskrona och är på väg till Göteborg. Ombord på trailern finns åtta sändningar. Med den nya tolkningen är det därför misstanke om otillåtet cabotage redan där eftersom polisen följer Transportstyrelsens senaste tolkning.

Där kunde det också slutat som vanligt med en sanktionsavgift, men den information polisen får tillsammans med dokumentationen, gör att de menar att DSV har en aktiv roll i planeringen av transporten. Därför upprättas rapport om brott mot beställaransvaret riktat mot DSV.

Kammaråklagare Mikael Bäckström bekräftar att förundersökning inletts och att DSV informerats och har anlitat ett juridiskt ombud i form av jurist Tommy Pilarp. Inga förhör har ännu hållits, men det pågår en korrespondens och Tommy Pilarp har inkommit med invändningar.


Huruvida det alls kommer
att hållas regelrätta förhör eller om det räcker med att få informationen via korrespondens, vet Bäckström inte ännu, men det är mycket som ska vägas in innan beslut om att väcka åtal kan fattas.

Vi får emellanåt höra att åklagare inte väcker åtal om de inte ser goda förutsättningar att vinna ett mål. Beställaransvaret har inte tidigare varit upp i tingsrätten varför det kan bli svårare att göra den bedömningen.
– Ärendet är principiellt viktigt, säger Bäckström. Vi behöver en prövning av beställaransvaret för att få riktlinjer för framtida bedömningar av exempelvis vem som är att ses som beställare och hur reglerna ska tolkas, sammanfattar Mikael Bäckström.

DSV gör ett officiellt uttalande till Proffs:

”DSV bekräftar att ett av bolagets fordon stoppades den 9 oktober. DSV menar dock att varken DSV eller åkeriet begått någon brottslig handling utan att alla tillämpliga lagar, så väl svensk som EU-rättslig, har följts och efterlevts.
Fordonet utförde vid tidpunkten för stoppet en (1) cabotagetransport mellan Landskrona och Göteborg, vilket var fordonets första cabotagetransport efter att den internationella transporten avslutats.
DSV menar att bolaget inte har brustit i något hänseende vad gäller beställaransvaret utan att då transporten skedde i enlighet med villkoren i artikel 8 i EU-förordning 1072/2009 var den helt laglig. Under tiden åklagaren utreder fallet vidare avböjer DSV att kommentera ärendet.”

DSV:s jurist Tommy Pilarp säger till Proffs att han har som princip att inte offentligt kommentera ett ärende medan förundersökningen pågår.

Det är inte första gången DSV utreds för brott mot beställaransvaret. Första gången var 2014, men då valde åklagaren att lägga ner ärendet. Hur det kommer att gå denna gång nu när vi har en skärpt tolkning från Transportstyrelsen tillika särskilda trafikåklagare, återstår att se.

Här kan du ladda ner Transportstyrelsens senaste tolkning (pdf)! 

 

Om artikeln

Publicerad: 2019-01-24 16:30
Kategori: Nyheter
Taggar: Beställaransvar Cabotage DSV Förundersökning Transportfusket