Ny skarpare cabotagetolkning från Transportstyrelsen

I måndags, den 1 oktober, ändrade Transportstyrelsen återigen sin vägledning för hur reglerna om cabotage och kombinerade transporter ska tolkas. Den här gången har man skärpt kraven på ett sätt som kan innebära att ännu fler utländska transportörer kommer att rapporteras för otillåtet cabotage.

Den nya tolkningen skiljer sig markant på några punkter. Den förra tolkningen innebar att en internationell transport ansågs vara avslutad när lasten i sin helhet lossats, till exempel på en godsterminal – oavsett vart i landet godset därefter skulle spridas.

Den nya tolkningen säger att den internationella transporten är avslutad först när allt gods är lossat hos den, eller dem, som står som mottagare i frakthandlingarna.

Det innebär att den dragbil som kommer in i landet med en internationell transport med gods till flera mottagare, nu måste leverera hos samtliga kunder, på angiven mottagaradress. Enligt vad tidningen Proffs erfar, går det inte att komma runt den nya tolkningen genom att speditören skriver ut en fraktsedel för hela lasten med adress till den egna terminalen.

En annan punkt som skärpts är att det framöver går att rapportera en transportör för otillåtet cabotage om det ombord på lastbäraren ligger gods till fler än tre inrikes destinationer. Med andra ord får det aldrig finnas gods från fler än tre olika avsändare till tre olika mottagare ombord.

[pro_ad_display_adzone id=”212″]


”Om det vid en kontroll
framkommer att fordonet vid ett och samma tillfälle är lastat med fler cabotagetransporter än vad som är tillåtet, anses överträdelsen fullbordad.”, skriver Transportstyrelsen i sin nya tolkning. Med andra ord kan polisen alltså rapportera en transportör för otillåtet cabotage även om transportören alltså inte har avslutat tre inrikes transporter.

Det som möjligtvis blivit ”upplättat” i den nya tolkningen är att polisen inte längre kan kräva två sanktionsavgifter för en otillåten cabotagetransport som efter att en gång blivit rapporterad fortsätter med samma otillåtna transport.

Transportstyrelsen menar i det fallet att det då blir fråga om ”överträdelse av myndighets bud”, något som troligtvis blir svårt att driva rättsligt enligt de indikationer som Proffs fått via rättsväsendet.

Vad gäller kombinerade transporter så har man ändrat så att även järnvägstransporter omfattas av ”150-kilometersregeln”. Det gäller dock inte om det inte finns någon järnvägsstation inom 15-milsradien (fågelvägen) som kan hantera godset.

”Det kan framföras synnerliga skäl – som inte avser terminalens utrustning och geografiska avstånd – för att en annan terminal ska betraktas som närmast lämplig. Exempel på omständigheter som kan utgöra synnerliga skäl är en terminals starkt begränsade öppettider eller starkt begränsade kapacitet.”, står det att läsa i Transportstyrelsens nya tolkning.

Du som vill läsa tolkningen i sin helhet, kan göra det på Transportstyrelsens hemsida. Tolkningen kan du hämta som pdf genom att klicka här!

Bilden har inget med artikelinnehållet att göra
Foto: Göran Rosengren

[pro_ad_display_adzone id=”212″]

Om artikeln

Publicerad: 2018-10-03 17:43
Kategori: Nyheter
Taggar: Cabotage Kombitransporter Tolkning Transportstyrelsen