Fotograf: Göran Rosengren

DSV:s beställaransvar prövas inte

Trafikpolis Sune Nilsson: "Ett hån mot vår verksamhet"

Under hösten stoppades två DSV-ekipage med dragbilar från makedonska Inter-Maks, av polisen i Västerås. Proffsläsare har kunnat följa fallen på webben. Det ena ledde till att föraren fick villkorlig dom, men DSV anmäldes också för att ha brustit i beställaransvaret. Nu är ärendet nerlagt.

Om ”Här Stannar Sverige” gick i taket för att en makedonsk chaufför friats trots ogiltigt körkort, borde detta väcka än starkare reaktioner då vi, återigen, ser konsekvenserna av ett åklagarämbete som ofta verkar ha svårt att såväl förstå, som att sätta sig in i komplicerade, internationella transportärenden. Det är berättigat att ställa sig frågan om det bland åklagarna ens finns en vilja att driva dessa komplicerade, internationella ärendena, hela vägen.

Om vi siktar in oss på det ena fallet, visade det sig att föraren hade falskt körkort och blev dömd i tingsrätten till villkorlig dom. I samband med det, gjordes en anmälan av Sune Nilsson, tillförordnad gruppchef i Trafikgrupp 1 i Västerås, Region Mitt, mot DSV som beställare

Nilsson är ständigt alert och vägrar släppa greppet, men är just nu väldigt besviken.
– Utredaren lade ner stort arbete på detta och har haft kontinuerlig kontakt med kammaråklagare Jenny Alriksson som även var förundersökningsledare, säger han. Jag erbjöd mig också att vara bollplank åt henne.

Sune Nilsson menar att åklagaren i fallet inte har en aning om vilka regler som gäller och befarar att detta säkerligen inte är unikt för Västmanland.
– Efter att ha rett ut en hel del missuppfattningar som bland annat ledde till att ärendet varit nerlagt en gång tidigare, återupptogs det igen efter påtryckningar av bland annat mig, berättar Nilsson.

Trots allt arbete, lades ärendet ändå, efter tio månaders arbete, ner med åklagarens motivering:
”Det går inte att bevisa de objektiva förutsättningarna för att förfarandet ska vara brottsligt”.
– I och med den formuleringen faller även beställaransvaret, säger Nilsson. Ja, allt föll.

Sune Nilsson är oerhört besviken och menar att detta är ett slag mot dem som jobbar ute på vägarna med att försöka få någon ordning på yrkestrafiken och då främst de utländska aktörerna.
– Det är ett hån mot vår verksamhet, säger han uppgivet. Visst ska det vara rättssäkert, men att lägga ner ett så tydligt fall som detta var, visar vilken okunnighet det finns bland åklagare.

Nilsson själv tycker att det känns som att ”minsta motståndets lag”, alltför ofta verkar råda och att det känns frustrerande att deras ärenden inte tas på riktigt allvar vilket han tror bland annat kan ha att göra med det låga straffvärdet.

Det finns dock en ljuspunkt och det är just nu att polisen fått möjlighet att ”klampa” ekipage även för brott mot cabotagereglerna.
– Vi får inte ge upp för det här även om det känns tröstlöst när vi upplever att vi ”belastar” rättsväsendet med ”bara” trafikbrott, avslutar Sune Nilsson som vi sannolikt kommer att ha all anledning att prata mer med i framtiden.

Om artikeln

Publicerad: 2015-07-20 16:32
Kategori: Nyheter
Taggar: Beställaransvar DSV Rättsfall Sune Nilsson