Foto: Från Transportarbetareförbundets Facebooksida

Olagliga transporter debatterades i Almedalen

Transport: ”Ikea tror att de gör rätt”

Almedalsveckan pågår för fullt och igår hölls bland annat ett seminarium där olagliga transporter diskuterades. Bakom seminariet, ”Åkeriernas död – exportens bröd?”, stod Transportarbetareförbundet.

 

På scenen medverkade Henrik Sternberg, transportforskare, Lunds universitet – Sten Bergheden (M), ledamot i trafikutskottet – Pia Nilsson (S), ledamot i trafikutskottet – Tommy Wreeth, förbundsordförande i Transport – Karolina Boholm, transportdirektör på Skogsindustrierna – Sören Johansson, trafikpolis i Helsingborg samt Ulric Långberg, branschansvarig på Sveriges Åkeriföretag.

Först ut att tala var Tommy Wreth, Transport.
– Många svenska transportköpare jagar idag lägsta pris, till varje pris och därmed har vi ett problem i den här branschen. Det måste vi börja inse för att kunna jobba med lösningarna, säger han inledningsvis.

Därefter leddes diskussionen in på ämnet vägslitageavgift.
– Vägslitageavgiften i sig är inte lösningen på problemet, utan det är ett paket där man använder en sådan metod för att få ordning på trafiken.

Tommy Wreth menar att en vägslitageavgift i en förlängning kan innebära att man får ordning på cabotage och kombitrafik.
– Man får kontroll över var bilarna rör sig. Jag ser det som en metod med flera användningsområden både för polisen och för andra myndigheter.

Tommy Wreth berättar sedan om en stor transportköpare, Ikea, och att en av deras transportörer är Bring. Ikea har skrivit avtal med Bring Linehaul, som är ett svenskt företag.
– Men de har inga anställda. All körning läggs ut på Bring Slovakia som kör trafiken som cabotage och då ska man ju komma in med en internationell transport. Men den enda internationella transporten som sker, är en minibuss som kommer in med tio chaufförer som sedan sätter sig och kör bilarna i Sverige.

Och på tal om cabotage. Efter Tommy Wreth var det dags för trafikpolis Sören Johansson att ta över mikrofonen. På senare år har de utländska aktörerna brett ut sig allt mer på de svenska vägarna, vilket har fått flertalet bieffekter.
– Det är en väldig oreda i branschen. På alla lastbilar vi kontrollerar, konstaterar vi en mycket hög felprocent. Därför är det viktigt att vi har ett bra kontrollinstrument och att vi har resurser för att kontrollera de här lastbilarna, säger Sören.

Han tar upp tre punkter som han skickar vidare till, kanske främst, politikerna på plats.
– Regelverket vi har – de som lagstiftar och kommer med direktiv om hur saker och ting ska se ut – var det tänkt att det skulle bli så här?

Som andra punkt, menar Sören Johansson att man måste vara flexibel.
– De kriminella som sysslar med det här ändrar sina metoder hela tiden. Då gäller det att vi och lagstiftarna är på bettet och ser tendenserna innan det har gått för långt, förklarar Sören som menar att nya lagar snabbt måste formuleras för att sätta stopp för brottslingarnas framfart.

Under samma punkt förklarar han att politikerna inte styr polisens arbete, men att det finns ett regleringsbrev.
– Det är viktigt att politikerna ställer krav på polisen att pengarna används på rätt sätt. Den möjligheten har man som politiker, menar Sören Johansson.

Hans tredje punkt gäller nyttjanderättsavtalen som Proffs har skrivit en hel del om på senare tid.
– Det växer på bred front. Det är ett jättestort problem som inom ett år kommer att bli ett ännu större problem. Man måste ta tag i detta, annars kommer vi att tappa greppet, säger Sören och tillägger att det handlar om ett kryphål som utnyttjas till max.

Han förklarar vidare att ingen har något grepp om hur stort problemet är.
– Transportstyrelsen vet inte hur många tillstånd man utfärdar. Det rör sig om hundratals och så småningom om tusentals lastbilar som kringgår alla regler.

Efter Sören Johansson gav transportforskaren Henrik Sternberg en pedagogisk och tydlig bild över hur de olagliga transporterna negativt påverkar både branschen och samhället i stort.
– Sören ser ju precis samma saker som vi har sett i den forskning som vi har gjort. Jag kan absolut hålla med om att det finns ett behov av mer ordning och reda i branschen, menar Sternberg.

De båda inbjudna politikerna bjöd på sedvanlig ”valårs-underhållning” genom att ganska omgående börja beskylla varandra för att bära skulden till dagens situation i branschen.

Det som dock framgick mellan skottsalvorna var att man, över partigränserna, är tämligen överens om hur illa det är på många håll – men att vägen till en lösning skiljer sig radikalt, där vägslitageavgiften troligtvis utgör den största avgrunden mellan S och M.

Hela seminariet kan du se på Transportarbetareförbundets Facebooksida, klicka här!

Om artikeln

Publicerad: 2018-07-04 15:09
Kategori: Nyheter
Taggar: Almedalen Cabotage Politik Trafikpolisen