Fortfarande saknas 40 000 kronor på Transportstyrelsens konto för att affären med det bulgariska åkeriet ska kunna avslutas. Proffs vill dessutom gärna komma i kontakt med chauffören av den här dragbilen.

Obetald sanktionsavgift – en följetong för polisen

Poliskontrollen i Helsingborg slutade med att åkeriet skulle betala totalt 84 000 kronor i böter och sanktionsavgifter. 44 000 av dessa betalades, men fortfarande är man skyldig staten 40 000 kronor.
Händelsen utspelades den 29 januari i år och nu följer vi upp ärendet.
- Vi ska självklart betala, säger åkeriets representant till tidningen Proffs.

Överlast och kör- och vilotidsbrott samt otillåtet cabotage innebar ett krav på den bulgariske åkaren på totalt 84 000 kronor. Ekipaget klampas och klampen får dessutom sitta kvar längre än 24 timmar på grund av överlasten, som först skulle lösas genom omlastning.

Böter och sanktioner betalas till viss del. Allt utom de 40 000 kronorna för det otillåtna cabotaget. Chauffören hade dock andra planer än att sitta i sin lastbil i Helsingborg. Därför bröt han upp klampen, lastade in den i lastbilen, och lämnade platsen.

Senare hittades trailern, som tillhör österrikiska Transped, på en gata i Åstorp. Sedermera fann man även klampen, som hade lämpats av på en av kontrollplatserna vid Långeberga, Helsingborg.

Det har nu gått snart fem månader sedan händelsen utspelade sig och vi kontaktar återigen trafikpolisen i ärendet, för att följa upp vad som hänt.
– Klampen fick vi tillbaka och trailern hittades. Däremot har åkeriet inte betalat sitt förskott på sanktionsavgiften för det otillåtna cabotaget, berättar trafikpolis Christer Hansson.

Vi kontaktar speditören, Transped, som inte är misstänkta för något brott. Använder ni er fortfarande av det aktuella åkeriet i er verksamhet?
– Självklart inte, säger Ewald Grasl på Transped som understryker att åkeriet endast hade anlitats tillfälligt.

Ewald förklarar att åkeriet dessutom är bannat i speditörens register över samarbetspartners.
– De har försatt oss i en väldigt dålig situation, tillägger han.

Emilija Davitkovska, är ett namn som dyker upp när vi söker efter det bulgariska åkeriet A Trans 2015 EOOD. Det visar sig att vi tidigare har haft anledning att skriva om åkeriet, som då hette Antonio Trans EOOD. Vi kontaktar Emilija på nytt.

Hon bekräftar att hon har en pågående dialog med de svenska myndigheterna.
– Ja, det är sant att vi har kontakt med polisen i Sverige, jag har bara gott att säga om den polis vi talar med. Vi ska självklart betala sanktionsavgiften, säger hon och förklarar att åkeriets ekonomi är mycket dålig eftersom man har väldigt få körningar.

Men om ni inte har pengar, är det då okej att fortsätta med ”business as usual”?
– Det gör vi inte. Vi har tvingats sälja några lastbilar och andra har vi tillfälligt tvingats att ställa av. Detta eftersom utgifterna är större än inkomsterna. Vi måste däremot fortsätta vår verksamhet eftersom vi behöver pengar, svarar Emilija.

Anser ni att ni själva bär skulden för det inträffade – alltså överlasten och det otillåtna cabotaget?
– Det är nog möjligtvis så att någon annan kan vara ansvarig för det som hänt, avrundar Emilija Davitkovska utan att gå i detalj på vem eller vilka som hon menar kan vara skyldiga utöver det ansvar som åligger åkeriet.

Proffs vill gärna komma i kontakt med föraren av bilen, något som vi hittills inte har lyckats med. Så om du ser dragbilen, en mörkblå MAN med registreringsnummer KH7204BA (BG), vill vi gärna att ni hör av er till tidningen (goran@vagpress.se).
– Detta är alltså en redaktionell efterlysning, inte en polisiär, understryker Göran Rosengren på tidningen Proffs.

Om artikeln

Publicerad: 2018-06-27 17:13
Kategori: Nyheter
Taggar: A Trans 2015EOOD Antonio Trans EOOD Helsingborg Klampning Otillåtet cabotage Överlast Trafikpolisen Transped