Marita UlvskogFotograf: Lars Hagberg

Ulvskog: Jag ska fortsätta driva Jens frågor

?Transportfrågorna ligger mig varmt om hjärtat?

Marita Ulvskog är Europaparlamentariker och delegationsledare för den svenska (S)-delegationen i Europaparlamentet. Nu tar hon över nyligen bortgångne Jens Nilssons transportfrågor i EU.

Efter Jens Nilssons (S) bortgång, tillkännagav Valmyndigheten att Nilsson efterträds av Aleksander Gabelic (S). Däremot var det inte klart vilka uppgifter Gabelic skulle ha i EU. Nu vet vi att han tar över arbetet i utskottet för internationell handel efter Marita Ulvskog (S) som i sin tur tar över transportfrågorna Jens Nilsson arbetade med.

Hur känns det att bli utsedd till Nilssons efterträdare?
– Jag är glad att få möjligheten att kliva in i transportutskottet och ta över stafettpinnen efter Jens och fortsätta arbetet med de viktiga frågorna han arbetade med, säger Marita Ulvskog till oss.
Hon och Nilsson har samarbetat nära och drev samma politiska dagordning i sina respektive utskott eftersom transportfrågorna vi talar om, är direkt kopplade till sysselsättningsutskottet där Ulvskog sitter som ordförande. Därför valde hon att gå in i transportutskottet för att driva de av Nilsson prioriterade frågorna.

I sysselsättningsutskottet har hon arbetat med utstationeringsdirektivet.
– Nu är det på plats och nu fortsätter vi med samma fråga för förare inom vägtransportsektorn, säger hon.
Om hennes egen anknytning till transportbranschen berättar hon om god kontakt med Transportarbetareförbundet alltsedan hon jobbade på LO. Under förra mandatperioden i EU, 2004-2009, hade hon en koordinerande roll mellan transport-, miljö- och industrifrågor som viceordförande i den socialdemokratiska gruppen.

Ulvskog anser att den socialdemokratiska politiken har fått gehör på EU-nivå, då inte minst arbetet med den sociala dumpningen.
– Med EU-kommissionens föreslag i mobilitetspaketet förra året, har vi äntligen fått konkreta lagförslag att utgå ifrån, att fortsätta driva vidare och förbättra, säger hon. Svenska socialdemokrater har alltid drivit dessa frågor, både i Sverige och på EU-nivå
Det ger bättre möjlighet till förbättringar som kommer att stärka chaufförers sociala villkor och skapa tydliga regler för konkurrens på lika villkor för åkerinäringen i Sverige.

Nilsson talade om en feministisk transportpolitik. Vad säger du?
– Transportsektor av idag är ojämställd med ojämn könsfördelning bland lastbilschaufförer, säger hon. Det kan exempelvis handla om otrygghet eller brist på faciliteter kvinnor behöver på rastplatser.
Hon pekar även på utbildning och den fysiska infrastrukturen som måste tillåta såväl män som kvinnor att arbeta.

Nilsson drev en tydlig socialdemokratisk linje i EU. Peter Lundgren (SD) och Nilsson var överens i många frågor. Kommer du att samarbeta honom?
– Peter Lundgren kan, som alla andra ledamöter i transportutskottet, självklart välja att stödja vår socialdemokratiska linje om han så önskar, säger Ulvskog. Det är samma linje vi driver på hemmaplan.

Kommer du att fortsätta trycka på för att förslagen Nilsson lagt, ska drivas igenom?
– Ja, transportfrågorna ligger mig varmt om hjärtat och vi måste få bukt med den sociala dumpningen inom transportsektorn. Det är oacceptabelt att förare tvingas ha löner de inte kan leva på bara för att behålla jobbet. Seriösa åkerier ska inte tvingas bort från marknaden på grund av kryphål i lagstiftningen och bristande kontroller till förmån för oseriösa företag som utnyttjar arbetstagare, sammanfattar Marita Ulvskog.