Fixemer i nytt cabotageärende

Trafikpolisen vill inte träffa oss

Ett misstänkt otillåtet cabotage stoppas i Gävle. Fixemer hävdar kombitransport och kommer att driva ärendet vidare. Förarens brott mot kör-och vilotiderna måste få allvarliga konsekvenser, anser Fixemer som starkt tar avstånd från beteendet och agerar mot åkeriet.

I måndags, den 26 februari, stoppar polisen i Dalarna ett ekipage för kontroll på Gälve Norra kontrollplats, E4 södergående. Det är en bulgarisk dragare med en makedonsk förare. Speditören Fixemer är välbekant och ännu en gång konstaterar vi att de och polisen har olika uppfattningar om vad för transport som utförs. Dessutom har föraren brutit mot kör- och vilotiderna.

Fordonet har varit i Sverige den senaste månaden och polisen får höra att chaufförerna flygs in och ut ur landet vilket i sig inte är olagligt, så länge fordonet lämnar Sverige efter avslutad cabotageperiod.

Nu konstaterar polisen dock att det inte rör sig om en kombitransport utan istället misstänker man ett otillåtet cabotage och Transportstyrelsen ger klartecken till att ta in förskottet på sanktionsavgiften om 40 000 kronor. Det slutar emellertid inte där.
– Föraren kör en bil med analog färdskrivare och kan endast visa upp tre lagliga blad, berättar trafikpolis Finn Edlund. Resten säger han sig ha kastat då det fanns mycket att anmärka på dem.

Det blir böter för det och eftersom inga pengar kan betalas samma dag, klampas ekipaget. Vid lunchtid dagen därpå har pengarna betalats in och klampen låses upp.

Martin Urban är ansvarig för Fixemers Nordentrafik och han hade gärna sluppit hantera ännu ett ärende säger han, men anser att transporten faller inom kombidirektivet. Gods via sjön får köras vidare maximalt inom 150 kilometers radie, men från järnväg gäller begreppet ”till närmast lämpliga omlastningsstation”.
– ”Närmast lämpliga” måste också betyda att vi faktiskt kan använda den tågterminalen, säger Urban. Många parametrar ska stämma och alla terminaler har inte passande förbindelser och vagnar vilket gör att den närmaste stationen inte alltid är den lämpligaste.

Därför kommer de att i detta fallet överklaga sanktionsavgiften. Urban berättar att det var via åkeriet han fick veta att polisen ansåg att inte närmast lämpliga terminal använts.

Han vill mycket hellre tala med polisen direkt för att kunna föra ett riktigt samtal, men säger att polisen inte vill det. Transportstyrelsen kontaktar också bara åkeriet vilket gör att man hela tiden själv måste be om information istället för att få den.
– Vi vill också skicka en person till trafikpolisen i Helsingborg för att finna lösningar, men tyvärr avböjs detta, säger han.

Fixemers åkerier kör endast Fixemers gods och han berättar att åkeriet har erkänt att föraren brutit mot kör- och vilotiderna och att inte kunnat redovisa färdskrivarblad. Urban säger att underleverantörerna måste följa lagar och regler och att Fixemer tar avstånd från alla sorters olagligheter och uppmanar heller inte till sådana.
– Trafiksäkerhet ligger i allas intresse, säger han. Ett åkeri som bryter mot kör- och vilotiderna gör det helt på eget bevåg för att tjäna mer pengar genom att köra fler mil.

Martin Urban säger att det finns begränsade möjligheter till åtgärder mot åkerier, men att de uppmanat åkeriet att byta ut föraren och dragbilen.
– I alla fall kommer föraren inte längre att få köra för oss. Det är vanligtvis det enda sättet som verkligen fungerar så att de förstår. Beteendet måste få allvarliga konsekvenser, avslutar Martin Urban på Fixemer.

Om artikeln

Publicerad: 2018-03-02 16:00
Kategori: Nyheter
Taggar: Cabotage Dalarna Fixemer Gävle Rättsfall Trafikpolisen