Fotograf: Mikael Forslund, arkiv

Sten Bergheden (M) om vinterväghållningen:

Tänker du lyssna på yrkestrafiken, Eneroth?

Sten Bergheden (M) i trafikutskottet har skickat en fråga till infrastrukturminister Tomas Eneroth (S) på temat vinterväghållning. Bergheden inleder frågan med en lägesbeskrivning.

Sten Bergheden menar att fler och fler inom yrkestrafiken hör av sig till honom om att vägarna varken plogas, saltas eller snöröjs i tid.

”Att framföra ett tungt fordon som en lastbil eller en buss fullastad med passagerare kräver stor yrkesskicklighet och innebär ett stort ansvar, och oftast går det bra. Men när nu fler och fler chaufförer hör av sig och tycker att snöröjningen och vägskötseln har blivit sämre måste vi ta det på största allvar.”, skriver han.

Sten Bergheden lyfter även riskerna med dålig vinterväghållning och menar att oröjda eller dåligt skötta vintervägar utgör en stor risk för mycket allvarliga olyckor.

Han pekar vidare på att vägen är chaufförernas arbetsmiljö, och just arbetsmiljön är Sverige i andra sammanhang mycket noga med och då är det anmärkningsvärt att just chaufförernas arbetsmiljö på våra vägar nu äventyras och att de ska behöva riskera allvarliga olyckor, förklarar han för statsrådet.

Trafikverkets bedömningar och standardklasser för när och hur snöröjning och halkbekämpning ska utföras på en väg kan behöva ses över – och av den anledningen ställer Bergheden den konkreta frågan: ”Avser statsrådet att lyssna på yrkestrafiken och ta initiativ till att se över Trafikverkets standardklasser och tillämpningen av snöröjningen och halkbekämpningen på våra vintervägar?”

–  Åkares och chaufförers arbetsmiljö, liv och hälsa äventyras när inte samhället sköter vägunderhållet i Sverige. Man behöver göra en ordentlig översyn på detta som det är nu är det inte acceptabelt. Säger Sten Bergheden i en kommentar.

Senast den 14 februari måste Tomas Eneroth ha besvarat Berghedens fråga.

I Proffs nr 2-2018 kan du läsa mer om vinterväghållningen. Vi har intervjuat tjänstemän med ansvar för våra vägar men också ställt en rad frågor till politiker i trafikutskottet. Vi har även besökt ett företag som har en smart lösning för halkbekämpning och ett åkeri i Sveg som har bråda dagar med snöröjningen. Missa inte det!

Om artikeln

Publicerad: 2018-02-10 12:31
Kategori: Nyheter
Taggar: Nollvisionen Politik Sten Bergheden Tomas Eneroth Vägunderhåll Vinterväghållning