Proffs är på plats när trafikpoliserna Peter Ban och Richard Karlsson klampar ekipaget på lördagskvällen.Fotograf: Göran Rosengren Proffs är på plats när trafikpoliserna Peter Ban och Richard Karlsson klampar ekipaget på lördagskvällen.Fotograf: Göran Rosengren

Chaufförer ”veckovilade” i lastbilen – fick betala 20 000

Ett Kreiss-ekipage med dubbelbemanning kontrollerades av trafikpolisen under lördagen i Helsingborg. Ingen av de båda förarna hade sedan i början av januari hållit någon veckovila utanför lastbilen, vilket ledde till att de båda krävdes på förskott på sanktionsavgift, något som skulle visa sig ta tre dagar att lösa.

Helgens kontroller av tung trafik resulterade bland annat i att två förare från Ukraina fick ett betalningskrav på vardera 10 000 kronor i förskott på sanktionsavgift.
– De har helt enkelt inte följt bestämmelserna som säger att det inte är tillåtet att hålla ordinarie veckovila i lastbilen, förklarar Sören Johansson, trafikpolis i Helsingborg.

Det var efter att polisen förhört de båda som det framkom att det inte stod rätt till.
– Deras förklaringar fann vi vara icke trovärdiga, summerar Johansson.

Några pengar kunde chaufförerna inte betala på lördagen och därför klampades ekipaget utanför polishuset i Helsingborg på lördagskvällen.

På söndagen hade man fortfarande inte lyckats skaffa fram några pengar.
– Vi måste ju därför låsa upp klampen igen. De båda fick klart för sig att de inte fick lämna platsen, berättar Sören Johansson, som senare kan konstatera att chaufförerna fann för gott att lyda. På måndagen står ekipaget fortfarande kvar när han går på sitt arbetspass.

På tisdagen, tre dagar senare, betalas pengarna och förarna tillåts därefter lämna platsen.

Det är inte första gången som Kreiss chaufförer får betala för att ha hållit ordinarie veckovila i lastbilen. I oktober förra året dömdes två chaufförer från Kreiss, även dessa från Ukraina, till böter av Helsingborgs tingsrätt.

Tingsrätten skrev i sin bedömning att ”Med hänsyn till hur förordningstexten är formulerad utesluter det enligt tingsrätten möjligheten att ta en normal veckovila i ett fordon.”.

I december kom så en  dom från EU-domstolen som röjde alla eventuella, kvarstående tvivel om vad det är som gäller. EU-domstolen menar att lagstiftningen är tydlig. Dygnsvilor och förkortade/reducerade veckovilor får tas i hytten, det får däremot inte den ordinarie 45-timmars veckovilan.

Om artikeln

Publicerad: 2018-02-06 16:55
Kategori: Nyheter
Taggar: Helsingborg Kör- och vilotider Kreiss Trafikpolisen Veckovila