Helsingborgs tingsrätt dömde tidigare i år två förare, båda från Ukraina, till vardera 4000 kronor i böter för att ha tagit ut sin ordinarie veckovila i lastbilshytten. Rätten menade att detta inte är i enlighet med hur förordningstexten är formulerad. EU-domstolen har samma uppfattning.Fotograf: Göran Rosengren, arkivbild

Dom idag:

EU-domstolen tillåter inte veckovila i hytten

Nu är det klart. Chaufförer får inte lov att hålla den ordinarie veckovilan i hytten. Detta enligt en dom i EU-domstolen i dag.

Domstolen menar att lagstiftningen är tydlig. Dygnsvilor och förkortade/reducerade veckovilor får tas i hytten, det får däremot inte den ordinarie 45-timmars veckovilan. Domen går helt i linje med den uppfattning som EU:s generaladvokat deklarerade tidigare i år.

I domslutet anges att lagstiftningens mål är att förbättra arbetsförhållandena för de chaufförer som är utstationerade. Att ta ut den ordinarie veckovilan i hytten, strider mot det syftet menar domstolen.

Ärendet härstammar från 2014, då det belgiska transportföretaget Vaditrans hade synpunkter på en nationell lag som innebar att förare som tar sina ordinarie veckovilor i sina lastbilar, riskerar böter på 1 800 euro. Den belgiska regeringen drev därefter ärendet vidare till EU-domstolen för ett klargörande.

I maj i år föreslog EU-kommissionen en ändring i direktivet som handlar om kör- och vilotidsreglerna för att förtydliga regelverket. Detta som en del i det kommande mobilitetspaketet.

Förslaget mötte dock motstånd från flera fackförbund som menade att förarna därmed kommer att tvingas att ta ut veckovilan på platser som medför ökade kostnader och som kan vara mindre komfortabla än lastbilshytten. 

Läs även


Två dömda för ordinarie veckovila i hytten 

Om artikeln

Publicerad: 2017-12-20 15:13
Kategori: Nyheter
Taggar: Belgien EU-domstolen Helsingborgs tingsrätt Ordinarie veckovila Rättsfall Trafikpolisen