Polsk chaufför överklagar fängelsedom för grov rattfylla

Åklagaren: ?Riskerar skärpt straff?

En grov rattfylla i lastbil stoppas i Sundsvall den 13 december. Föraren döms till fängelse, men överklagar till Hovrätten dagen innan domen vinner laga kraft. Nu laddar åklagaren om för en ny omgång och siktar på en skärpning av tingsrättens dom.

Den polske medborgaren stoppas på kontrollplats Armsjön utanför Sundsvall. Den 14 december begärs han häktad av extra åklagare Marlene Forsman. När resultatet från förarens blodprov kommer, visar det 2,05 promille i blodet. Föraren får sitta kvar i häktet fram till tingsrättens förhandlingar där han döms till fängelse av en oenig rätt.

Föraren döms för grov rattfylla, men även för grov olovlig körning då hans CE-behörighet vid tillfället var återkallat. En annan meningsskiljaktighet ligger i att föraren hävdar att han endast kör en timme och sedan självmant svänger in på parkeringsplatsen eftersom han känner sig påverkad.

Motpartens utredning visar ett helt annat förlopp och att föraren istället blir invinkad.

Oenigheten i tingsrätten står rättens ordförande Julia Nilsson för som menar att det samlade straffvärdet ska vara tre månaders fängelse. Åklagare Forsmans linje är istället att ett fängelsestraff som klart överstiger det normala fängelsestraffet för när någon kör personbil med 2 promille i blodet och hänvisar till ett annat rättsfall där en person fick 6 månader för liknande brott.

Tingsrättens dom landar på fyra månaders fängelse och skulle ha vunnit laga kraft den 23 januari 2018.

Den 22 januari registreras istället chaufförens överklagan till Hovrätten med begäran om straffnedsättning. Grunderna som anges är att tingsrätten utmätt ett för strängt straff som enligt föraren istället borde vara två-tre månaders fängelse för den gärning han erkänt. I vart fall ska straffet inte vara högre än det tingsrättens ordförande Julia Nilsson gett uttryck för i den skiljaktiga meningen, alltså tre månaders fängelse.

Den 29 januari lämnar extra åklagare Marlene Forsman in en anslutningsöverklagan.
– Jag kommer att åberopa samma bevisning som i tingsrätten, samt begära att Hovrätten ändrar tingsrättens dom i ansvarsdelen och istället bestämmer påföljden till ett längre fängelsestraff än vad tingsrätten dömt ut, säger hon till oss.

Förundersökningen kompletteras nu även av en redogörelse från trafikpolis Joakim Ringqvist som var på plats där ekipaget vinkats in. Hans vittnesmål ska styrka att chauffören inte självmant hade för avsikt att stanna på kontrollplatsen.

Kommer Hovrätten att ta upp fallet och behövs det inget prövningstillstånd?
– Ja, fallet kommer att tas upp av Hovrätten och dessutom skyndsamt då föraren sitter häktad sedan 14 december 2017 och anledningen till att prövningstillstånd inte behövs, är att påföljden vid tingsrätten blev fängelse, säger Forsman.

Nu stundar en för transportbranschen, och för trafiksäkerheten i allmänhet, intressant Hovrättsförhandling där tre möjliga utgångar finns. Föraren kan vinna eller få straffet bekräftat.
– Men, han riskerar även att få sitt fängelsestraff skärpt, avrundar Marlene Forsman som nu förbereder sig för ännu en omgång.

Om artikeln

Publicerad: 2018-01-31 16:46
Kategori: Nyheter
Taggar: Grovt rattfylleri Hovrätten Polen Rättsfall Trafikpolisen