Fotograf: Göran Rosengren, arkiv

Per Klarberg (SD):

Vad tänker Eneroth göra åt den kritiska situationen?

Per Klarberg (SD), ledamot i trafikutskottet, förklarar inledningsvis i en skriftlig fråga till infrastrukturminister Tomas Eneroth, att situationen för svenska åkerier alltjämt är kritisk. Detta trots regeringens utlovade åtgärder för att få bukt med det ? ofta organiserade ? fusket, främst från utländska åkare.

Vidare menar Klarberg att en viktig pusselbit i kampen mot oseriösa utländska aktörer som missbrukar cabotagereglerna är klampning, något som riksdagen efterlyst och som sedan 2015 tillämpas i Sverige.

Det nuvarande regelverket tillåter dock enbart klampning under 24 timmar, vilket Per Klarberg säger ”har visat sig inte vara tillräckligt avskräckande för de åkare som konkurrerar med svältlöner, då dessa utan problem kan vänta tills polisen efter ett dygn tvingas ta bort klampningen”.

”Vi är inte ensamma om att tycka att nuvarande regelverk är för tandlöst skrivet för att få bukt med ovan nämnda problematik”, skriver Klarberg och fortsätter: ”riksdagen har riktat ett antal tillkännagivanden till regeringen i ämnet:
– Våren 2014 tillkännagav riksdagen för regeringen att klampning behövs som ett komplement till böter och övriga sanktioner.
– Hösten 2014 tillkännagav riksdagen för regeringen att regeringen ska utreda möjligheten till klampning längre än 24 timmar.
– Våren 2015 tillkännagav riksdagen för regeringen att regeringen ska återkomma med förslag som möjliggör klampning längre än 24 timmar.”

Per Klarberg menar att, trots en samsyn i riksdagen och ett antal tillkännagivanden har oroväckande lite hänt ifrån regeringens sida.

Klarbergs konkreta fråga till statsrådet Tomas Eneroth är:
”Vad kommer statsrådet i närtid att göra för att se till att verkställa riksdagens tillkännagivanden och säkerställa en sund konkurrens på svenska vägar?”

Senast den 6 december ska Eneroth ha besvarat Per Klarbergs fråga.