Den 17 januari 2017 stoppar polisen i Västerås det här ekipaget som visade sig ha en manipulerad färdskrivare. Idag meddelades domen mot åkeriet.

Dom idag:

Rumänskt åkeri får betala 150 000 för manipulation av färdskrivare

Det rumänska företaget Luxury Bride säljer brudklänningar och bedriver åkeriverksamhet. När nu åkeriet fastnat i Västeråspolisens nät, kanske man behöver sälja extra många brudklänningar ett tag framöver. Talan om företagsbot väcktes och idag meddelades domen.

Den 17 januari 2017 stoppar polisen i Västerås ett rumänskt NTG-ekipage på Karleby kontrollplats. Bilinspektör Roger Ogemar berättar att de använde sitt kontrollinstrument för att avläsa färdskrivarens funktioner.
– Initialt såg vi att det var rätt Kitasgivare (givaren på växellådan som ger signaler till färdskrivaren, reds. anm.) på växellådan, säger han. Men jag tyckte mig se en liten skada på givarens falsning och bestämde mig för att öppna den.

Kitasgivare ska, enligt tillverkaren, inte kunna öppnas och sedan återförslutas utan att det syns, men detta görs ändå, mer eller mindre skickligt.

Inne i givaren påträffas elektronik som inte ska vara där och då tas fordonet i beslag.

Dagen efter påträffas i hytten även fjärrkontrollen med vilken man kan styra givaren från förarplatsen.

Två dagar senare dyker fordonets ägare upp. Han har rest från Rumänien och vill hämta lastbilen.
– Men eftersom vi behövde göra ytterligare avläsningar av fordonsdatorn, fick han åka hem igen i ogjort ärende, säger Ogemar.

Det tog nästan tre veckor innan Scania konstaterar att det inte gick att tidsbestämma när felkoderna bildats. Eftersom fordonet var så gammalt, kunde man endast se antal gånger det registrerats orimliga värden.

Här kunde allt tagit slut, men kammaråklagare Jenny Alriksson behöll lastbilen i beslag för vidare undersökningar. Allt skulle fram.
– Eftersom vi hade skrivit in den beslagtagna lastbilen med företagsägaren som anspråkstagare, blev han ännu en gång tvungen att komma till Sverige för att hämta fordonet, säger Ogemar. När han väl var på plats, kunde vi hålla förhör med honom.

Samtidigt delges han att åklagaren fattat beslut om en företagsbot på 150 000 kronor. Han är villig att betala, men inte mer än 50 000 kronor.

Åklagaren står fast vid att beslutat belopp ska kvarstå. Det visar sig då att åklagarens hanteringssystem inte kan utfärda en företagsbot på en utländsk näringsidkare.
– Således blev det nödvändigt med en tingsrättsförhandling och ägaren blir tvungen att en tredje gång komma till Sverige, avrundar Roger Ogemar.

Kammaråklagare Jenny Alrikssons insats i fallet och dess utgång, ska inte undervärderas. Det är fortfarande tämligen få åklagare som så hårt driver ärenden om företagsbot mot utländska transportföretag, men för varje dom som kommer, blir det lättare för andra att följa efter.

Alriksson förklarar att de regler om företagsbot man använder inte är nya, men att man har ett nytt sätt att se på den brottsliga gärningen och riskerna det medför att inte redovisa kör- och vilotider på ett korrekt sätt. 

Det föreligger en fara för att chaufförernas arbetsmiljö och trafiksäkerheten påverkas negativt och en fara för en snedvriden konkurrenssituation.

Vad var det som var svårast att lyckas med i detta ärende?
– Utredningen borde varit svårast eftersom det är ett rumänskt åkeri, säger hon. Men eftersom bilen var i beslag för teknisk undersökning och en företrädare för åkeriet kom till Sverige för att hämta ut lastbilen, kunde polisen förhöra honom och det har de gjort på ett bra sätt. 

Om fordonet inte kvarhållits i beslag utan istället släppts, hade kanske utgången blivit en annan. Vilka förhoppningar har du om domens utfall?
– Att Tingsrätten ska bifalla talan och utdöma en företagsbot om 150 000 kronor i enlighet med mitt yrkande, avrundar Jenny Alriksson.

Rättegången hölls den 9 november. Kammaråklagare Alrikssons förhoppningar besannas när tingsrätten idag, den 23 november, meddelade domen. Lyxury Bride tilldöms att betala 150 000 kronor i företagsbot.

Under förhören med Iona Solovastru, ensam ägare till företaget, samt Andrei Solovastru, företrädare för företaget, förnekar båda att de känt till utrustningen och hänvisar till att fordonet hyrs. Chaufförerna har månadslön och företaget fakturerar per kilometer och har inget att vinna på att fuska, hävdar de.

Fordonsdatorn visar emellertid ett stort antal felkoder, minst 255 stycken och under perioden 1 mars 2016 till 6 november 2017, har fordonet, enligt GPS:en, körts cirka 17 000 mil.

Fordonet har inte varit i Rumänien sedan 2016 då den av aktuellt åkeri blev besiktigad på en Scaniaverkstad i Rumänien. Där borde man, enligt Ogemar, ha upptäckt manipulationsutrustningen.

Omfattande teknisk bevisning leder till att tingsrätten går på åklagarens linje och dömer ut 150 000 kronor i företagsbot. Jenny Alriksson är nöjd när vi når henne idag.
– Domen visar att man bör se allvarligt på när brott mot yrkestrafiklagstiftningen begås i näringsverksamhet och att det därför är viktigt att inte bara utreda chaufförernas ansvar, utan också näringsidkarens ansvar att se till att regler och lagar följs.

Om artikeln

Publicerad: 2017-11-23 16:42
Kategori: Nyheter
Taggar: Åklagare Färdskrivare Manipulation NTG Rättsfall Rumänien Trafikpolisen Västerås