Efter att Sten Berghedens partikollega, EU-parlamentarikern Anna Maria Corazza Bildt, röstade för en ytterligare liberalisering av vägtransporterna inom EU, väcktes många frågor. Den viktigaste, vems inställning är den som representerar moderaterna, har nu fått svar från högsta ort. Fordonen på bilden har inget med artikeln att göra.Fotograf: Tommy Holl och Göran Rosengren, arkivbilder

Moderat politiker får upprättelse:

Det är Berghedens linje som gäller

När Transportutskottets resolution för skapandet av EU:s stora vägtransportpaket (mobilitetspaket) den 18 maj i år röstades igenom i Strasbourg, stod det klart att Moderaterna i EU röstat mot det egna partiets politik som drivs här i Sverige.
Proffs har envist ställt frågan vems politiska inställning det är som gäller för moderaterna. Är det Anna Maria Corazza Bildts eller Sten Berghedens? Nu, ett halvår senare, har vi äntligen fått svaret!

På hemmaplan driver Sten Bergheden (M) en moderat politik som i nuläget inte vill se ytterligare liberalisering av vägtransporterna inom EU. När EU-parlamentarikern Anna Maria Corazza Bildt (M) den 18 maj tvärt emot röstade för mer liberalisering, var det en röst som gick helt på tvärs mot Berghedens linje.

När Proffs ville veta vems moderata politik i frågan det är väljarna får om de röstar på Moderaterna, Berghedens eller Corazza Bildts, visade det sig vara svårt att få klara besked.

Sten Bergheden svarade emellertid direkt och var tydlig med att hans linje var Moderaternas linje. Corazza Bildt valde istället att ignorera våra frågor och avslutningsvis hänvisade hennes sekreterare oss till Berghedens svar som varandes deras gemensamma. Att hänvisa till ett svar som inte alls speglade hur hon själv valde att rösta i EU fungerar möjligen i den politiska världen, men inte ute i verkligheten.
– Eftersom Berghedens svar inte alls reflekterade Corazza Bildts röstning, fortsatte vi att trycka på för att hon skulle ge oss en egen förklaring. Det är viktigt för oss alla att få veta vad som gäller, i synnerhet inför valåret som ju står för dörren, säger Göran Rosengren, chefredaktör på Proffs.

Något svar kommer inte från Bryssel och osäkerheten bland läsare som kontaktar Proffs tar sig uttryck i frågor om huruvida moderaterna använder Berghedens transportpolitik som ”bete”, men att det sedan kommer att bli Corazza Bildts linje som drivs i EU.

I ett nytt försök att bringa klarhet, kontaktar vi istället moderaternas nya partiledare Ulf Kristersson och förklarar att frågan fortfarande är obesvarad av Corazza Bildt som vägrar svara direkt på våra frågor. 

Vi får respons och i förra veckan ringer trafikutskottets vice ordförande Jessica Rosencrantz (M) upp redaktionen och bekräftar Berghedens tidigare svar till oss.
– Moderaterna vill inte se ytterligare liberalisering av vägtransporterna innan det finns fungerande kontrollverktyg i Europa, säger hon. Vi stödjer regeringen i vägtransportarbetet i EU, men har efterfrågat ytterligare skärpningar.

När vi avslutningsvis frågar Rosencrantz om Corazza Bildts sätt att vägra svara på medias frågor i detta och om det faktiskt var så att hon hade lite för bråttom när hon röstade åt motsatt håll och således gjorde ett misstag, vill hon inte kommentera det.
– Det får ni fråga henne om, avrundar Jessica Rosencrantz.

I ett sista försök att få en förklaring direkt från Corazza Bildt, nu med hänvisning till Rosencrantz och Moderaternas svar, skickar vi ännu en gång mejl till Corazza Bildt. Något svar har vi hittills inte fått trots att flera dagar nu har gått. Ännu en gång väljer således Corazza Bildt att ignorera skattebetalarnas frågor.

Om artikeln

Publicerad: 2017-11-20 16:41
Kategori: Nyheter
Taggar: Anna Maria Corazza Bildt Mobilitetspaketet Moderaterna Sten Bergheden Vägtransportpaketet