Vill inte prata. Anna Maria Corazza Bildt har en inställning till cabotaget som går stick i stäv med partikamraterna hemma i Sverige. Men varför, vill hon inte kommentera med ett ord.Fotograf: Peter Knutson

Corazza Bildt (M) vill ha liberalare cabotageregler

Vägrar berätta varför hon röstar emot det egna partiet

Under onsdagen (21/6) kunde vi rapportera om att Thomas Morell valt att hoppa av sitt engagemang i moderaterna, för att istället jobba med sin hjärtefråga, vägtransporterna, under sverigedemokraternas partisymbol. Det som fick bägaren att rinna över var att EU-parlamentarikern Anna Maria Corazza Bildt (M) nyligen röstade för en liberalisering av cabotagereglerna.
Proffs har försökt att nå Corazza Bildt för att få en förklaring till varför hon röstade som hon gjorde. Men istället för att svara på våra frågor, väljer hon att vara tyst.

Att politiker ibland kan vara svåra att få svar av, hör till journalistens vardag, men i samband med att vi skrev om hur Anna Maria Corazza Bildt (M) röstade rörande EU-kommissionens lagförslag till det stora Vägtransportpaketet, var det endast Sten Bergheden (M) i trafikutskottet som svarade på våra frågor.

Att Corazza Bildt röstade för en mer liberal cabotagelagstiftning har väckt frågor hos många. Åkerier, chaufförer och även hennes kollegor inom politiken, har hört av sig till tidningen för att få veta hur hon tänkte. Hennes inställning till cabotagereglerna fick dessutom en direkt konsekvens för partiet då Thomas Morell valde att hoppa av sitt politiska engagemang i moderaterna, för att istället gå med i sverigedemokraterna.

Tidningen har på alla sätt försökt få en förklaring av Corazza Bildt. Men hon avböjer konsekvent att uttala sig utan hänvisar oss till Sten Bergheden.

Sten Bergheden har med kraft drivit en trafikpolitik som vunnit mark bland väljare i transportbranschen, men Corazza Bildts röst i valet i Bryssel, som var för mer liberalisering av cabotagetrafiken, skiljer sig från den politik Bergheden upplevs förespråka.

Vi ställde henne tre frågor. Varför röstade hon för ytterligare liberalisering av cabotagetrafiken, har hon löpande kontakt med Bergheden och vems moderata politik är det som gäller i frågan.
– Vägpaketet är en av de största händelserna transportbranschen står inför och det är viktigt att veta vilken linje man stödjer när det blir val, säger Heidi Bodensjö på Proffs. Därför lade jag ner mycket tid på att förmå Corazza Bildt att förklara hur just hon tänkte.

Ett antal deadlines flyttades fram i dialog med pressekreterare Charlotte Nilsson för att Corazza Bildt skulle hinna svara, men till slut kommer inga svar alls. Vi tar då kontakt med Moderaternas pressavdelning i Stockholm som säger att de ska göra vad de kan, men utan resultat.
– Idag talade jag med Nilsson igen och fick då beskedet att man inte kommer att svara utan fortsättningsvis hänvisar till Berghedens svar i vår förra artikel, säger Bodensjö. Vilket blir motsägelsefullt och ger inte svar på hur hon själv resonerade när hon röstade i motsatt riktning.

Vi önskar ett offentligt uttalande i skrift från Corazza Bildt om att hon inte vill förklara sig, men detta vill man inte efterkomma.

Vi frågar Bergheden hur han tänker kring hennes tystnad, men han anser inte att hon vägrat svara.
– Hon hänvisar ju till mitt svar som då blir vår linje och vårt svar, säger han. Att göra utredningar och utvärderingar i EU är inte samma sak som ett beslut som ska genomföras, säger han.

Således är hans svar i artikeln deras gemensamma ståndpunkt och den har Corazza Bildt hänvisat till. Om Berghedens svar är deras gemensamma ståndpunkt hade det varit ärligt och enkelt att ge oss det svaret istället för att hänvisa till honom, anser Bodensjö.
– Att inte vilja förklara sig utan istället hänvisa till någon annan vars inställning i samma fråga inte liknar det val hon gjorde, är inte att svara på våra frågor och man kan utifrån detta undra om de verkligen kan ha en gemensam ståndpunkt. Det skapar osäkerhet kring vad hon faktiskt lobbar för i Bryssel och vilken linje det är väljarna här hemma väljer om de röstar på moderaterna, avslutar Heidi Bodensjö.

 

Om artikeln

Publicerad: 2017-06-22 16:05
Kategori: Nyheter
Taggar: Anna Maria Corazza Bildt Cabotage EU Moderaterna Vägtransportpaketet