VÄGTRANSPORTPAKETET

Jubel om ”Vägtransportpaket” riskerar fastna i halsen

Rosengren: ?Vad vill M och MP ? egentligen??

Transportutskottets resolution för skapandet av EU:s stora Vägtransportpaket, röstades ännu en gång igenom i sin helhet när parlamentet i plenum i Strasbourg sade sitt den 18 maj. Det talas om optimism och pessimism, men mindre om hur våra svenska politiker röstade om resolutionen. Det har vi tagit reda på.

En punkt med stor betydelse för den del av vägtransportbranschen som vill strama åt möjligheterna för utrikesbaserade åkerier att köra fler inrikestransporter i ett annat EU-land, är AM2 (PDF):
”Europaparlamentet motsätter sig ytterligare liberalisering av cabotageverksamhet, särskilt obegränsade cabotagetransporter inom ett visst antal dagar.”

Här röstade 336 ledamöter för, 268 emot och nio avstod. De svenska partier som röstade för förslaget att inte ytterligare liberalisera reglerna var S, SD, V, MP och Fi.
De som röstade emot var M, C, L och KD.

Punkt 47 i resolutionen kan nära nog ses som motsatsen till ovanstående.
”Europaparlamentet konstaterar att det fortfarande är vanligt med tomma fordon i vägtransportsektorn, vilket har en negativ inverkan på miljön. Parlamentet konstaterar att nästan en fjärdedel (23,2 %) av alla fordonskilometer för tunga godsfordon i EU 2012 kördes av ett tomt fordon och att de höga siffrorna för tomma fordon beror på nuvarande restriktioner för cabotagetransporter, som begränsar transportföretagens möjligheter att ytterligare öka godslasterna, och därmed miljöeffektiviteten. Parlamentet betonar därför de positiva effekter som ett marknadsöppnande skulle kunna få för vägtransporternas miljöeffektivitet.”

I motsats till den förra punkten, handlar denna punkt om att göra cabotagereglerna generösare med syftet att få ner ”de höga siffrorna för tomma fordon”. Liberala cabotageregler som skulle ge möjlighet att ”ytterligare öka godslasterna” och därmed öka ”miljöeffektiviteten”. Parlamentet betonar de ”positiva effekter som ett marknadsöppnande skulle kunna få för vägtransporternas miljöeffektivitet”.

Den här punkten röstade M, C, L, KD och MP för. S, SD, V och Fi röstade emot.
– Röstningsresultaten är i vissa delar inte helt lätt att förstå, kommenterar Proffs chefredaktör Göran Rosengren.

Han menar att Miljöpartiet säger emot sig själva då de ena stunden röstar för att inte liberalisera cabotagereglerna, men i en annan punkt röstar de för att lätta upp reglerna.
– Vad vill de egentligen? Den frågan är väl inte för dum för att ställas, funderar Rosengren.

Men det är inte endast Miljöpartiets röstningar som får honom att lägga pannan i djupa veck.
– Jag reagerar också på att moderaterna, genom Corazza Bildt, har röstat för att liberalisera cabotagereglerna, säger han. Har hon överhuvudtaget pratat med partikollegan Sten Bergheden i Sverige?

När man lyssnar på Bergheden får man en helt annan bild av vad det är partiet vill, säger Rosengren och ger därmed partiet i hemläxa att reda ut vilken fot de tänker stå på i framtiden.

EU-parlamentarikerna Peter Lundgren (SD) och Jens Nilsson (S) är båda engagerade i Transportutskottets arbete och att utskottets resolution i sin helhet ännu en gång röstats igenom, ser både Nilsson och Lundgren som ett resultat av att flera länder är konservativa.
– Det var bra att den röstades igenom, men jag tycker inte den var tillräckligt bra, svarar Nilsson. Jag oroar mig för är att förslagen från kommissionen därför inte kommer att vara riktigt så bra som man hade hoppats på.

Även om lagförslagen som sedan ska komma från kommissionen behandlas var för sig, var det annorlunda med resolutionen där man inte kunde välja bort delar.
– Ligger det morötter och ärtor på tallriken och jag ogillar ärtorna, måste jag ändå äta dem för att få äta morötterna som jag verkligen gillar, säger Lundgren och tillägger att det är just i detta hans EU-motstånd bottnar.

Han pekar på att effekterna av det som är bra i resolutionen, kommer att förtas av de negativa delarna när kommissionen tar fram lagförslagen ur materialet. Optimismen Nilsson känner, bottnar i att dagens kommission med Violeta Bulc, är bättre än föregående då hon i alla fall driver frågan om social dumping, anser han.

Lundgren är mer pessimistisk i sin uppfattning om hur resolutionen, som förvisso inte är legislativ utan mer en åsiktsyttran, kommer att påverka vilka lagförslag kommissionen tar fram.
– Skulle vägtransportpaketet införliva resolutionen som den är idag, måste vi på hemmaplan rusta oss med ett fungerande rättsväsende och kontrollmöjligheter, säger han.

Lundgren säger att han hellre visar passet vid gränskontroller än bidrar till att sänka hela yrkesmarknaden i Sverige. Nilsson har även tryckt hårt på att kombidirektivet ska tas bort.

Avslutningsvis frågar vi dem om vi ska ställa oss optimistiska eller pessimistiska inför kommissionens kommande lagförslag.
– Optimism för att denna kommission är bättre än den förra. Pessimism för att motståndarna till det vi vill åstadkomma, tycks bli fler och fler, sammanfattar Jens Nilsson läget.

Lundgren menar att de som försiktigt vill applådera att resolutionen gick igenom, missar något.
– Javisst missar de något. Det är bara att titta på utgången av röstningen i torsdags för att förstå att det inte alls är dags för någon försiktig optimism, sammanfattar Peter Lundgren.

Både Lundgren och Nilsson ser Bulcs situation som tung eftersom hon utsätts för påtryckningar från många håll, inte minst från sitt eget hemland och man hoppas hon och resten av kommissionen har tagit till sig av kritiken som framförts kring transportfrågorna och att kommissionen den 31 maj förmått skapa fungerande lagförslag till Vägtransportpaketet för vidare bearbetning. 

 

Om artikeln

Publicerad: 2017-05-22 15:06
Kategori: Nyheter
Taggar: EU Mobilitetspaketet Röstning Vägtransportpaketet