Klampen på i väntan på att de båda avgifterna skulle betalas, vilket åkeriägaren sedermera gjorde. Fotograf: Jonas Nordin

Lettisk åkare fick betala dyrt för olaglig betongtransport

Överlastad lettisk betongroterare kördes av en förare som endast kunde uppvisa gemenskapstillstånd. Inget nyttjanderättsavtal fanns och transporterna uppfyllde inte kriterierna för vare sig cabotagetransport eller ?eget gods?.
Klampen på tills förskottet på sanktionsavgiften betalats, med andra ord. Och under tiden, börjar betongen så sakteliga att stelna...

Ett tips från allmänheten ledde till att bilinspektör Alexander Calmerfalk, Jonas Nordin samt polisinspektör Lars Aldén på eftermiddagen i måndags eftermiddag begav sig till Sala och kontrollfickan vid Evelund. 

Tipset gällde lettiskregistrerade betongbilar som enligt uppgift skulle köra betong från Sala till ett bygge i Morgongåva där ett golv på ett stort centrallager höll på att gjutas.
– Det första vi såg när vi stannade där, var två av de lettiska betongbilarna på riksväg 70, säger Calmerfalk. Vi hoppade in i vår bil och körde efter.

Efter att ekipagen kört åt olika håll i en rondell, lyckades de stoppa det ena ekipaget som de tog med tillbaka till Evelundsfickan för kontroll.

Föraren berättade att han arbetade för ett lettiskt företag och att han kommit in olastad med färjan till Sverige den 11 oktober och kört nio transporter enligt den personliga loggboken han visade upp.

Chauffören var behjälplig och gav Calmerfalk ett telefonnummer till sin chef i Lettland, som visade sig vara någon form av transportansvarig.
– Han hävdade lite allt möjligt och sade att han tidigare kontaktat Transportstyrelsen för att få vägledning om hur han fick köra sina bilar här, säger Calmerfalk.

Det handlar om fem bilar som han använder på samma bygge i Morgongåva. När Transportstyrelsen inte svarade, hade han själv läst igenom cabotagedirektivet och kommit fram till att det nog gick att göra som han gjorde och skickade hit bilarna.

Alexander Calmerfalk förklarade för mannen hur cabotagereglerna fungerar och han höll då med om att det inte gick ihop riktigt.
– Då ändrade han sig och hävdade ”eget gods” vilket inte kräver några tillstånd alls, säger han. Jag gjorde klart för honom att de var ett transportföretag som anlitats i tredje hand till detta bygge och att de inte ägde vare sig betongen eller bygget varför eget gods inte kunde åberopas.

Mannen insåg att Calmerfalk hade rätt och att det rörde sig om kommersiella transporter och således otillåtet cabotage, vilket Transportstyrelsen också ansåg. Därmed var 40 000 kronor i förskott på sanktionsavgift ett faktum.

Men det var mer som inte stod riktigt rätt till. Ekipaget, som hade ganska kort axelavstånd, visade sig vara överlastat. Tillåten vikt var 28 ton, men det vägdes in på 34,9 ton vilket renderade i en överlastavgift på 21 200 kronor som, likt sanktionsavgiften, ska betalas i förskott.
– Ekipaget klampades i Sala och åkeriägaren begav sig dagen efter personligen till Västerås där han betalade båda avgifterna och därefter avklampades lastbilen, säger Calmerfalk.

Medan detta pågick, bodde chauffören på ett hotell som åkeriet använder till sina förare.

Det fanns dock ytterligare ett problem. Som bekant har betong en förmåga att stelna. Lasten i det klampade fordonet är inget undantag.

Först ville åkaren skicka dit en av deras andra bilar för att pumpa över. Men den lösningen kunde få uppenbara konsekvenser.
– Åkeriägaren frågade om vi då skulle kontrollera även det fordonet och svaret var naturligtvis ja, säger Alexander Calmerfalk.

Calmerfalk var även i kontakt med vd:n på det svenska företaget som har huvudentreprenaden på bygget och förklarade situationen. Denne ombesörjde att platsansvarig kom ut till kontrollplatsen för att hjälpa till med lossningen.
– Slutlösningen blev nämligen att en presenning fick läggas ut i diket där betongen sedan tömdes i högar och man tryckte ner armeringsjärn i dessa som fick härda fast för att utgöra lyftöglor för den bil som dagen efter kom för att lyfta bort dem, säger Alexander Calmerfalk som även informerade vd:n om att det var slutkört för dessa bilar på det sätt de körde nu.

Om artikeln

Publicerad: 2017-10-18 18:12
Kategori: Nyheter
Taggar: Betongtransport Cabotage Lettland Överlast Trafikpolisen Västerås