Nytt avtal träffat för åkerier och terminaler

Igår, den 9 maj, träffades överenskommelse om ett nytt Transportavtal gällande från den 1 april 2017 till den 31 mars 2020. Avtalet följer det etablerade märket på arbetsmarknaden och ger 6,5 procents lönehöjning under avtalsperioden.

Avtalet omfattar cirka 45 000 arbetstagare. Båda parter har rätt att senast den 30 september 2018 säga upp avtalet till upphörande den 31 mars 2019.
– Vi är glada att ha träffat ett avtal som ligger i linje med märket och att företagen har förutsättningarna klara under en lång period säger Mattias Dahl, vd på Transportföretagen och Biltrafikens Arbetsgivareförbund.

– Jag ser det här som en bra uppgörelse där vi har lyckats få till mycket viktiga förstärkningar inom en rad områden, säger förhandlingsansvarig på Transport, Tommy Wreeth. Det handlar inte minst om att vi har bevarat fackets inflytande vid arbetstidsförläggningen inom åkeri och om uppgörelsen kring att arbetstagaren har rätt till en uppsägningslön vid så kallad hyvling. Vi har också säkrat en skrivning som skyddar utgående lön i våra lokala avtal på terminal och lager.

Båda parter har möjlighet att senast den 30 september säga upp avtalet så att det upphör att gälla den 31 mars 2019. 


Avtalet i korthet:

  • Avtalsperioden är 2017-04-01 till och med 2020-03-31, uppsägningsbart senast 30 september 2018
  • Lönerna höjs med 6,5 procent under avtalsperioden enligt 580 kr, 540 kr och 632 kronor
  • Delade pass på terminal/lager kan endast ske efter lokal överenskommelse
  • Arbetstagaren är berättigad till uppsägningslön vid så kallad hyvling
  • Cykelbuden omfattas numera av kollektivavtalet genom lokala överenskommelser
  • En arbetsgrupp för att genomlysa frågor kring heltid, arbetstidsförläggning och deltidsanställning, och utökade lönetabeller för åkeriarbete
  • Förhöjd premiekompensation på terminal och lager skyddas under avtalsperioden fram till och med 30 september 2018

Om artikeln

Publicerad: 2017-05-10 08:05
Kategori: Nyheter
Taggar: Biltrafikens Arbetsgivareförbund Ekonomi Löneavtal Transportarbetareförbundet Transportföretagen