Trafikverket säger att personbilen är vållande i cirka 90 procent av olyckor mellan lastbil och personbil. Foto: Genrebild. Trafikverket säger att personbilen är vållande i cirka 90 procent av olyckor mellan lastbil och personbil. Foto: Genrebild.

Efterhandskonstruktionens ansikte: Maria Krafft

Efter inslaget i Aktuellt den 22 augusti i anknytning till den svåra dödsolyckan utanför Skara kommer reaktioner och en debattartikel i vilken debattören framhåller att Trafikverkets expert Maria Krafft som deltog i inslaget, på flera punkter har fel. När Maria Kraffts svar på detta publiceras föranleder det till ytterligare en debattartikel.

Det är riksdagsledamot Thomas Morell (SD), vice ordförande Trafikutskottet, som först kritiserade Aktuellts inslag. I denna debattartikel reagerar han på Maria Kraffts uttalanden i vår uppföljande artikel. Han skriver: Efter inslaget i Aktuellt den 22 augusti där Trafikverkets Maria Krafft hänger ut landets yrkestrafik som ett problem gällande trafiksäkerheten, lät inte kritiken vänta på sig. Kritiken var minst sagt berättigad då det staplades det ena sakfelet på det andra i inslaget. Tidningen Proffs tog kontakt med Maria Krafft för ett förtydligande när det gäller de felaktigheter som framkom i TV-inslaget.

Thomas Morell fortsätter: En lärdom Maria Krafft borde ta till sig är att erkänna när något blir riktigt fel. Att försöka släta över så grova felaktigheter blir bara pinsamt. Är man trafiksäkerhetsdirektör på Trafikverket ställer det rimligtvis krav på saklighet och framför allt kunskap.

Låt mig börja med krockproven där Maria Krafft försöker förklara sitt misstag i TV med att hon menade tester ur konsumentsynpunkt. Vad är poängen med ett sådant påstående? För oss som är verksamma i branschen vet vi hur omfattande proven hos både Scania och Volvo är. Krockproven är betydligt mer avancerade än de prov som används för personbilar.

Autobroms har varit standard i flera år och jag vill påstå att de system som finns inom den tunga trafiken är betydligt vassare än dem vi har i personbilarna. Själv har jag drygt 20 000 mils erfarenhet av våra egna personbilars stödsystem med bland annat autobroms och de är inget ”att skriva hem om”.

Till sist avslutar Maria med de kanske märkligaste uttalandena: ”Det finns inga internationella studier som visar att syn- och hälsokontroller eller körtester har någon nämnvärd effekt” och hon tillägger :”Paradoxalt nog så kan det vara den som har lite mindre körvana som har lägre olycksrisk då man troligen har mer säkerhetsmarginaler.

Dessa påståenden är synnerligen anmärkningsvärda och jag häpnar när det är Trafikverkets säkerhetsexpert som fäller dessa.

För det första, jag hävdar med en dåres envishet att en yrkesförare har avsevärt lägre olycksrisk än en ”sällanförare”. Det är givet att en förare som tillryggalägger 6 – 8 000 mil eller mer årligen i alla tänkbara väderförhållanden, är mer säkerhetsmedveten än den som kör 500 mil i vackert väder. Att påstå något annat tyder på att trafiksäkerhetsdirektören sitter i dåligt vädrade rum på Trafikverket och leker med teorier.

Varje dag räddar yrkesförarna privatbilister som ägnar sig åt annat än bilkörning. Tack vare yrkesförarnas förmåga att läsa av trafiksituationen och vara ”med i matchen”, undviks flera svåra olyckor varje dag.

Maria Krafft erkänner också, när hon ställs mot väggen, att 90 procent av olyckorna mellan lastbil och personbil orsakas av personbilarna. Varför sa hon inte det i TV-studion? Varför smutskasta en hel bransch och peka ut yrkesförarna som ett problem i trafiksäkerhetsarbetet?

Självklart är det tragiskt när människor omkommer i trafiken, men beskriv problemet som det faktiskt är.

Det andra påståendet, att syn-, hälso- och körtester inte har någon betydelse, är även det anmärkningsvärt. Varför ska alla yrkesförare göra hälsokontroller vart femte år och tvingas genomgå 35 timmars YKB-utbildningar vart femte år om det inte har någon betydelse? Min fråga blir då: ”Kan vi då inte slopa YKB och hälsokontroller helt och hållet – eller?”

Resonemanget hänger inte ihop och det luktar efterhandskonstruktion lång väg. Först trampar man i klaveret rejält under en direktsänd TV-intervju och beskyller felaktigt en hel bransch för att vara ett trafiksäkerhetsproblem. För att stärka sin argumentation nyttjar man en tragisk olycka utan den minsta hänsyn till den förare som lever vidare med fasansfulla minnen.

När Maria Krafft sedan inser att det blev ett monumentalt magplask kommer bortförklaringar som ligger bortom allt sunt förnuft. Jag häpnar över den inkompetens som en så pass högt uppsatt person inom trafiksäkerhetsarbetet uppvisar. Detta faller dock tillbaka på generaldirektören för Trafikverket som rimligen borde ta ett medarbetarsamtal – omgående.

Thomas Morell (SD)
Vice ordförande Trafikutskottet
Riksdagsledamot