Thomas Morell (SD) är kritisk till LO:s ordförandes uttalanden i Almedalen. Thomas Morell (SD) är kritisk till LO:s ordförandes uttalanden i Almedalen.

Debattartikel

”LO-ordförande är inte seriös i sin kritik angående kriminaliteten”

I Almedalen talade LO om arbetslivskriminalitet och LO:s ordöfrande Susanna Gideonsson sade bland annat: ”Grunden för detta är de högerkonservativas oförmåga att se dessa problem. Deras blindhet för arbetslivskriminalitet har bäddat för organiserad brottslighet”. Detta har föranlett en debattartikel av Thomas Morell SD.

Han skriver: Det är snudd på hög komik när Susanna Gideonsson, ordförande för LO, går till storms med kraftuttryck som att ”Högerkonservativa oförmögna att se arbetslivskriminalitet.”. Det är nog på sin plats att påminna Proffs läsare om att samme LO-ordförande sitter med i Socialdemokraternas verkställande utskott det vill säga Socialdemokraternas högsta beslutande organ. Samma parti som innehaft regeringsmakten i nu snart 8 år.

En av de viktigaste åtgärderna för att begränsa de kriminellas affärsmöjligheter, är att begränsa deras möjlighet att transportera sina varor. Med effektiva vägkontroller begränsas möjligheten att transportera exempelvis narkotika, vapen och stöldgods.

De kriminella nätverken skapar ekonomiska resurser genom att bedriva olagliga transporter i Sverige, resurser som sedan investeras i annan kriminell verksamhet, men detta nämns inte med ett ord i rapporten, möjligen för att rapportskrivarna är medvetna om regeringens totala oförmåga att inse problemet och har lämnat fältet fritt för de kriminella nätverken att växa fritt.

Det är också känt att det förekommer en omfattande handel med människor. En handel som är skoningslös och genererar stora pengar till de kriminella nätverken. Människor smugglas för att utnyttjas till prostitution eller svartjobb inom exempelvis byggbranschen. Ofta sker dessa transporter med lastbil och senaste exemplet av denna hänsynslösa handel kunde vi bevittna i USA för någon vecka sedan.

De kriminella nätverken agerar över hela klotet och i Sverige har de fått växa ohämmat eftersom regeringen antingen varit ”naiv” eller ”inte sett det komma”. Det har skapat stora ekonomiska resurser hos de kriminella nätverken.

Låt mig för en stund även reflektera över regeringens och justitieminister Morgan Johanssons facit under dessa två mandatperioder när det gäller kriminalitet. Här kommer ett axplock;
– Brottsligheten har ökat och oron för att utsättas för brott påverkar allt fler i samhället. Det är 20,2 procent av befolkningen (16–84 år) som uppger att de under 2020 utsattes för något eller några av de brott som Brå undersöker i trygghetsundersökningen.

Förra året beslagtog Tullverket 261 kilo kokain, en ökning med 21 procent, och 330 kilo amfetamin, en ökning med 53 procent. 2020 beslagtogs 142 skarpa skjutvapen. Inget annat år har så många skjutvapen beslagtagits. Antalet beslagtagna explosiva varor har också ökat från drygt 10 500 år 2020 till över 22 000 förra året. Den organiserade kriminalitetens framgångar bygger på de ekonomiska vinsterna från narkotika och tillgången till de vapen som smugglingen medför.

Antalet gängkriminella i hela landet är okänt, men stockholmspolisen redovisar att det bara i Stockholm finns 52 identifierade nätverk, att jämföra med 39 nätverk 2015.

Enligt statistik från Åklagarkammaren har andelen inkomna brottsmisstankar och beslutande om brottsmisstankar för bidragsbrott fortsatt att öka. Åklagarmyndigheten hade 2009 ca 3 146 inkomna brottsmisstankar och 2 222 beslutade. De senaste siffrorna från 2019 pekar på 16 377 inkomna brottsmisstankar och 16 893 beslutade brottsmisstankar.

Att all form av kriminalitet hör ihop är knappast ny kunskap, inte ens för LO-ordföranden. Att försöka göra en poäng av att Sverigedemokraterna inte skulle ta kriminaliteten på allvar är, mot det axplock som jag redovisat ovan, att ”kasta sten i glashus” och direkt oseriöst.

Det är magstarkt av LO-ordförande att skylla på andra när oförmågan går att härleda till regeringens totala ointresse för de allvarliga brott de kriminella nätverken gör sig skyldiga till, inte minst människohandel.

Det är just Sverigedemokraterna som mycket tydligt har agerat för att få en väl fungerande kontroll av den yrkesmässiga trafiken för att begränsa de kriminellas affärsmöjligheter. En väl fungerande vägkontroll skyddar också det seriösa företagandet och deras anställda.

Den fråga som bör ställas till LO:s ordförande Susanna Gideonsson är om hon möjligen inte varit med på Socialdemokraternas verkställande utskott sedan hon tillträdde eller om det faktiskt är så att hon inte lyft frågorna kring kriminaliteten med sina partikompisar för att inte skapa ”dålig stämning”?

Jag tror fler än jag är intresserade av att ta del av LO:s ordförandes svar.

Thomas Morell, trafikpolitisk talesperson, Sverigedemokraterna