Debattartikel

Socialdemokraternas svek mot Sveriges bilister och svensk transportnäring

I uttalanden från finansminister Mikael Damberg med anledning av att sex av Riksdagens partier säger nej till Socialdemokraternas valfläsk i form av en 1000-lapp till Sveriges bilister hävdar finansministern att detta är ett ”svek”. ”Finansministern har uppenbart förlorat sig i miljöpartistisk retorik och ser inte ens hur de mest basala behoven i ett samhälle fungerar”, säger debattören och riksdagsledamoten Thomas Morell (SD).

Thomas Morell fortsätter: Regeringen fortsätter att hävda att Sverige ska gå före med en reduktionsplikt på över 30 procent samtidigt som kraven från EU vad gäller inblandning av biodrivmedel redan var uppnådda innan reduktionsplikten infördes.

Med drivmedelspriser som fortsatt ligger på en unikt hög nivå och lägger en strypsnara på svenskt näringsliv och medborgare, framstår Socialdemokraternas inriktning som oerhört provocerande.

Den 1 januari 2021 var dieselpriset 14,42 kr/liter. I skrivande stund är priset 27,36 kr/litern. På drygt ett år har priset stigit ca 13 kr/liter eller i procent räknat 90 procent. Det är en oerhörd kostnadsökning som går ut över allt och alla i vårt samhälle. För åkerinäringen, anläggningsföretag, skogsföretag och jordbrukare är kostnadsökningen katastrofal. För landet är det förödande att ha en situation med skyhöga drivmedelspriser som bokstavligt matar inflationsbrasan med mer bränsle. Regeringens oförmåga att se konsekvenserna får dramatiska konsekvenser för både privatpersoner och företag.

Med en sänkt reduktionsplikt från dagens 30,5 procent till 5 procent, som vi föreslår, får Sveriges bilister en sänkning av drivmedelskostnaderna med ca 4 kr/litern. Vidare är det vi föreslår permanent till skillnad för Socialdemokraternas engångs-valfläsk.

Vi har ända sedan reduktionspliktens införande framhållit att reduktionsplikten gör bränslet dyrare utan att det blir någon större skillnad för miljön samt att reduktionsplikten riskerar försämra konkurrensmöjligheterna för svenskt näringsliv likväl som att den slå hårt mot framför allt alla som bor utanför storstäderna.

Så sent som i juni 2021 röstade samtliga riksdagspartier utom Sverigedemokraterna för en tidsplan som innebär en upptrappning av reduktionsplikten till år 2030. Den årliga stegvisa höjningen kommer att innebära att reduktionsplikten för bensin blir 28 procent och för diesel 66 procent till 2030. Ett orimligt mål, som nu åtminstone pausas av en riksdagsmajoritet. Vi såg det komma – igen.

Reduktionsplikten är ingen hållbar föregångspolitik. Sverige förbrukar idag över hälften av all tillgänglig biobaserad HVO på den europeiska marknaden. Vi vill se en kraftig sänkning av reduktionsplikten från 30,5 procent till 5 procent, vilket skulle ge en reell och omgående effekt utan att Sverige behöver gå till EU och be om lov. Det skulle vidare kunna ske utan negativ effekt för statsfinanserna eftersom den ökade inblandningen inte ökar skatteintäkterna.

Den stora frågan till finansministern blir sålunda vem som sviker Sveriges bilister och svensk transportnäring – du eller vi?

Thomas Morell, trafikpolitisk talesperson
Sverigedemokraterna

Om artikeln

Publicerad: 2022-06-20 11:00
Kategori: Debatt
Taggar: Drivmedelspris EU HVO Reduktionsplikt Regeringen Socialdemokraterna Sverigedemokraterna Thomas Morell