2030-sekretariatet: Utropa 2023 till effektivitetens år!

Årets Almedalen handlar om nästa år. Nästa mandatperiod. Om allt vi ska uppnå då, när det blir bättre ordning på politiken. Inga pandemier. Inget krig. Då sätter vi full fart framåt, för vi har ingen tid att förlora. För klimatet på global nivå. För målen vi enats om för 2030; Fit For 55 i EU och en fossilfri fordonsflotta här hemma.

Effektivitet är nyckeln, i dubbel bemärkelse. Besluten, åtgärderna, incitamenten, förbuden måste vara effektiva för att nå målet som vi vet att reduktionsplikten, bonus-malus och klimatklivet är.

Och vi som samhälle måste bli effektivare. Vi ska inte byta det fossila mot samma mängd förnybart och kWh. Elfordonen är effektivare i sig, biodrivmedel kan tillverkas effektivare, det är effektivare att resa tillsammans för både människor och gods, när man reser själv kan mikromobilitet vara effektivt.

När svårare tider stundar för hushållsekonomin, är ökad effektivitet en del som tydligt gagnar kassan och har fin fördelningsprofil. Om politiken jämfört med den tidigare planen vill gå långsammare fram med Bränslebytet, så blir det också än viktigare att effektivisera mer och effektiviteringsgurun Amory Lovins kommer till 2030:s Almedalen för att visa hur ett Hypercar-tänk kan ställa om hela sektorn.

Effektivitet ska också prägla oss på 2030-sekretariatet; våra förslag, hur vi arbetar och vad vi erbjuder dig. Kom till oss på 2030-Arenan för ett effektivt utbyte om omställningen!

Mattias Goldmann
2030-sekretariatet