Thomas Morell (SD), vill att vi istället för mörker ska se ljus för att kunna segra över mörkret. Thomas Morell (SD), vill att vi istället för mörker ska se ljus för att kunna segra över mörkret.

Debattartikel

Klimaträttsutredningen bekymrar

Nyligen presenterades resultatet av Klimaträttsutredningen för miljöminister Annika Strandhäll (S). Utredningen säger att istället för att planera för en ökad vägtrafik, föreslås att såväl nationell som regional planering av transportinfrastruktur ska utgå från ett minskat trafikarbete med personbil och lastbil. Detta gör riksdagsledamot Thomas Morell (SD) bekymrad vilket han ger uttryck för i sin debattartikel.

Han inleder sin debattartikel med; Jag blir djupt bekymrad när jag tar del av Klimaträttsutredningens slutbetänkande. Att det måste skett någon form av kortslutning i tankebanorna är uppenbart. Vad är det utredningen vill uppnå och varför ska vi knuffa tillbaka Sverige i utvecklingen?

Låt oss först och främst vara ense om att miljöfrågorna är viktiga, inte tal om annat. Det kan dock omöjligen vara så att det är människors behov av mat, kläder, byggmaterial, sjukvård, mediciner och den självklara rätten att förflytta sig som är problemet. Det måste rimligen vara utsläppen som uppstår i samband med transporter som är ett problem, låt oss därför angripa just det – utsläppen.

Med de tankar och idéer som Klimatutredningen föreslår kommer Sverige riskera att bli ett u-land i Europa när det gäller transporter och infrastruktur. Ett land där människors levnadsvillkor skulle avsevärt försämras. Är det verkligen så vi vill ha det?

För oss Sverigedemokrater är det rent nonsens att ens föreslå en sådan utveckling. Vi ser framtiden an med tillförsikt och att vi alla ska kunna leva och verka var vi vill i landet. Ny teknik i form av exempelvis elektrifieringen kommer att lösa de problem vi står inför.

Det måste bli ett slut på domedagsprofetior där den ena ångestfyllda profetian avlöser den andra. Låt oss istället se de möjligheter vi har att utveckla ny teknik. Låt Sverige ta på sig ledartröjan i smarta lösningar. Vi behöver fler entreprenörer likt Gustaf Dalén som ser möjligheter i stället för problem. Inget blir bättre för att vi sveper in framtiden i svarta slöjor. Gustaf Dalén var en sann uppfinnare och entreprenör som levde och verkade i början av 1900-talet. Hans mest kända uppfinningar var ”klippapparaten” och ”solventilen”. Dessa uppfinningar satte det svenska bolaget AGA på kartan och dess fyrar vägledde under många år sjöfarare över hela världen.

Det finns för övrigt en film om denne store uppfinnare och titeln är verkligen belysande ”Seger i mörker”. Det är dags att släppa fram nya friska uppfinnare i detta land och pensionera domedagspredikanter likt Klimatutredningen. Det är dags för ännu en seger i mörker.

Thomas Morell
Trafikpolitisk talesperson
Sverigedemokraterna