Debattartikel

Stoppa de onödiga hastighetssänkningarna

DEBATT
”Trafikverket vill ge sken av att trafiksäkerheten värnas genom hastighetssänkning när det i själva verket handlar om att spara på underhållet”, inleder riksdagsledamot Thomas Morell (SD) sin debattartikel.

Landets bilister har tillbringat 2,53 miljoner fler timmar i bil per år mellan 2011 och 2020 och orsaken står att finna i Trafikverkets hastighetssänkningar. Samhällskostnaden uppgår till hisnande en miljard kronor per år.

Utredningen har utförts av Transportföretagen och granskat perioden 2011 till 2020. Det är hastighetssänkningarna från 90 till 80 km/h som varit föremål för studien. Den enorma samhällskostnaden skulle kunna vara motiverad om man ser till sparade människoliv. Dock finns inget i utredningen som tyder på att hastighetssänkningarna faktiskt har sparat ett enda människoliv.

Trafikverkets resonemang om trafiksäkerhet som motiv till hastighetssänkningarna är ytterst märkligt. Att man till stora delar låter vägnätet förfalla så till den milda grad att man nödgas sänka hastigheterna är en katastrof för de människor som lever utanför tätorterna på landsbygden där hastighetssänkningarna genomförs.

En väg med högsta tillåtna hastighet av 80 km/h behöver inte samma underhåll som en väg med 90 km/h som högsta tillåtna hastighet enligt Trafikverkets regler. Inte nog med att bilisterna tvingas till en hastighetssänkning, de ska också påtvingas ett sämre vägunderhåll. Trafikverket vill ge sken av att trafiksäkerheten värnas genom hastighetssänkning, när det i själva verket handlar om att spara på underhållet.

Medan regeringen, utan att blinka, är villig att lägga ut flera hundra miljarder på höghastighetståg i södra Sverige sparas det bokstavligt talat på både investeringar och underhåll på en stor del av landets vägnät. Ett vägnät som är livsnerven för människor som lever och verkar där viktig industri skapar enorma inkomster för statskassan. Här måste vägarna vara körbara sett till hastighet, för att människor ska ha rimlig restid och för att företag inte ska hindras i utförande eller effektivitet i sin verksamhet och körtid.

Det är uppenbart att regeringen anser att tiden är mindre värdefull för människor som är beroende av bilen än tågresenärer och inte ser till företagares transporter som sker på väg. Ska hela landet leva och en godtagbar infrastruktur för alla medborgare vara aktuell måste investeringar och underhåll av infrastrukturen också komma det viktiga vägnätet till del.

Thomas Morell, trafikpolitisk talesperson
Sverigedemokraterna