DEBATTARTIKEL

Morell om föreslagen YKB-förlängning: ”Musen som röt”

Musen som röt... I flera stora dagstidningar har kaxiga rubriker som ”Regeringen kör över EU” varit synliga de senaste dagarna. Syftet är naturligtvis för regeringen att framhäva sig som drivande i frågan om förlängning av yrkesförarkompetensbevis (YKB). Rubriken är dock direkt felaktig. En mer korrekt rubrik är ”Oppositionen tvingade regeringen att agera i frågan om YKB”. Sanningen är att det var riksdagens samlade opposition som tvingade regeringen att agera och förlänga de yrkeskompetensbevis som annars riskerade löpa ut.Regeringen har varit långsammare än vanligt i sin hantering av YKB. De ville invänta besked från EU trots att vi redan förra året påtalade att stora problem skulle uppstå under våren och sommaren 2021. Problemet har sin grund i hävdvunna rättigheter och den stora grupp av förare som erhöll sina tunga behörigheter innan det nya regelverket infördes 2008. Det är dessa förare som nu måste genomgå minst sju timmars repetitionsutbildning.

Regeringen inser inte vilken enorm administration och utbildningsinsats som krävs för att lotsa igenom 105 000 förare. Ett system där varje del ska dokumenteras och rapporteras. Deltagande, delkurser, intyg och registerhållning. Varje deltagare måste identifieras hos utbildningssamordnare som sedan behöver registrera och bokföra alla uppgifter. Det handlar således inte enbart om själva kurstiden utan också om ett omfattande administrativt arbete.

Omfattande smittspridning i samhället påverkar givetvis både utbildare och åkerier och detta kan försvåra ett redan ansträngt läge ytterligare. I ett värsta scenario blir viktiga transporter stående för att förare inte kunnat genomföra sin YKB-utbildning i tid.


Sverigedemokraterna anser
att hela 2021 skall omfattas av undantaget så att både utbildare och åkerier får en rimlig chans att klara sig ur den uppkomna situationen. Vi har också stöd för den uppfattningen bland övrig opposition i riksdagen där övriga nu insett allvaret. Regeringens förslag är hittills otillräckligt för att säkerställa de för landet viktiga godstransporterna. Hanteringen visar återigen på regeringens oförmåga att förstå den situation åkerier, förare och utbildare befinner sig i.

Jag själv har varit aktiv inom åkerinäringen i många år innan jag blev riksdagsledamot för Sverigedemokraterna. Sedan det nya regelverket infördes har jag utbildat tusentals förare i YKB. Det kommer krävas enorma resurser för att lotsa igenom 105 000 förare i en coronaanpassad utbildningsverksamhet. Möjligheten att genomföra samtliga delkurser digitalt är givetvis välkommet men för tillfället är endast 64 av 330 utbildningssamordnare anmälda för att genomföra YKB-utbildning på distans.

Det säger en del om det problem som landets åkerier och förare står inför.
Regeringens agerande är som vanligt, alldeles för lite och alldeles för sent.

Thomas Morell
Riksdagsledamot för Sverigedemokraterna i trafikutskottet

Om artikeln

Publicerad: 2021-01-13 09:30
Kategori: Debatt
Taggar: Corona Politik Regeringen Sverigedemokraterna Thomas Morell YKB