DEBATTARTIKEL
Thomas Morell.Fotograf: Tommy Holl, arkivbild

Thomas Morell

Nyårskrönika – eller tankar inför det nya året

Så har då lugnet efter nyårsnatten infunnit sig igen, eller?
Kommer 2017 fortsätta i samma anda som 2016, eller blir det etter värre? Den som lever får se, sägs det!
Men, ska vi bara sitta och se på, eller kan vi tillsammans kraftsamla så till den milda grad att en förändring tvingas fram?

Uppenbarligen är det ointressant för dagens politiker att stänga ”motorvägen” för kriminella nätverk inom transportsektorn.
Vi, som tror på en sund åkerinäring, måste därför agera så att politiken ändras till det bättre!

Sedan den stora avlövningen av trafikpolisen startade har det blivit mer eller mindre fritt fram för kriminella nätverk att etablera sig i transportsektorn och därmed skaffa sig kontroll över logistikflödet.

Det finns några tappra bilinspektörer och poliser som verkligen lägger ner hela sin själ för att stoppa busarna, men deras kamp är ojämn ty de är alldeles för få för att kunna störa ut buset.

Böter och sanktionsavgifter för de som bryter mot regelverket är löjligt små – när det är fråga om utländska fordon och förare vill säga.

Det finns till och med åklagare som lägger ner även solklara fall, med hänvisning till att den misstänkte har en utomnordisk adress.

Annat är det för svenska förare och åkeriägare, där klappar myndigheterna till med det tunga artilleriet direkt utan någon som helst urskiljning och man driver frågan ända upp i högsta instans.

Låt mig ta ett exempel: En åkeriägare missar en administrativ åtgärd på sitt fordon, vilket i och för sig är i strid mot regelverket, men det får märkliga konsekvenser, minst sagt!

Denne åkeriägare anses av myndigheterna var slarvig och benämningen på sanktionsavgiften blir ”mycket allvarlig överträdelse”.

Vi stannar där för ett ögonblick och tittar på en annan typ av brott.

En utländsk aktör bedriver inrikestrafik i Sverige i sådan omfattning att det är fråga om antingen otillåten cabotage eller olaga yrkesmässig trafik. Det kan då bli fråga om det ena eller det andra alternativet i brottsrubriceringen.

Rapporteras fordonet och föraren för olaga yrkesmässig trafik blir sannolikt ärendet nedlagt av åklagaren, trots att det finns fängelse i straffskalan. Många åklagare anser det inte vara mödan värt att driva ärendet vidare då den misstänkte har en utomnordisk adress. Sanktioner/böter blir lika med noll trots att man gjort sig skyldig till ett så allvarligt brott, att det finns fängelse med i straffskalan!

Rapporteras fordonet och föraren för otillåten cabotagetrafik blir påföljden 40 000 kronor i sanktionsavgift. Betalas inte avgiften direkt klampas fordonet i 24 timmar, därefter måste polisen låsa upp klampen igen.

Låt oss nu jämföra den administrativa bristen som den svenska åkeriägaren i exemplet ovan gjort sig skyldig till så är sanktionsavgiften mer än dubbelt så stor som i exemplet med den utländska åkeriägarens otillåtna cabotagetrafik.

Jämför man med exemplet med det nedlagda ärendet gällande olaga yrkesmässig trafik blir skillnaden 100 procent!
Rimligt? Knappast!

När någon bedriver en verksamhet utan att ha tillstånd för det, sätter man den sunda konkurrensen ur spel. Man utför transporter i landet utan att ha rätten att göra det, vilket är synnerligen allvarligt. Ändå blir sanktionsavgift/böter, i bästa fall, bara hälften så stor i jämförelse med en svensk åkeriägares administrativa brist.

Här haltar det betänkligt i sättet som myndigheterna hanterar överträdelser. Sanktionsavgifterna är inte proportionerliga och det slår konsekvent hårdare mot de svenska förarna och åkeriägarna. Detta förhållande står i direkt strid med föresatserna om konkurrens på lika villkor.

Jag säger inte att svenska förare och åkeriägare skall vara straffimmuna, men de skall åtminstone inte straffas hårdare än utifrån kommande aktörer som bryter mot regelverket. Det finns exempel på domstolar som dömt ut ”kaffepengar” för brott begångna i Sverige och där motiveringen från domstolen varit, att den tilltalade ”har svag ekonomi”, för att citera direkt ur domen.

Vad är det för trams? Begår man brott i Sverige skall man expedieras efter de lagar som finns i detta land, inget annat.

Svensk lag skall gälla alla och straffen skall vara desamma oavsett var den tilltalade kommer från, punkt!

Det är just detta tramsande som håller på att knäcka hela landet. Den verklighet myndigheter och ”de lärde” lever i är så frånvänd den verklighet landets befolkning upplever så det är fråga om två olika världsbilder.

Den här stora skillnaden i verklighetsbeskrivningen mellan de vanliga medborgarna och samhällets företrädare i form av myndigheter och politiker är förödande!

Jag skall i alla fall göra vad jag kan för att få till stånd en förändring och det är därför jag återigen har engagerat mig i politiken. Efter nästan 20 års bortavaro från politiken är jag alltså partiansluten igen.

Det är lite drygt 20 månader till valet och nu måste det till en tydligare politik som får landet på fötter igen. Brott i alla dess former skall bekämpas och det blir min ledstjärna inför valet.

Thomas Morell
Nygammal moderat

Om artikeln

Publicerad: 2017-01-03 08:48
Kategori: Debatt
Taggar: Moderaterna Politik Rättsfall Schysta villkor Thomas Morell Trafikpolisen