Sveriges Bussföretag

Listar alla artiklar taggade med: Sveriges Bussföretag

"När svenska och utländska förares regelefterlevnad räknas tillsammans blir det missvisande", säger Anna Grönlund, branschchef Sveriges Bussföretag.

Bussbranschen: ”Fokusera på allvarliga överträdelser”

Bussbranschen uppmanar Transportstyrelsen att fokusera på allvarliga överträdelser, detta med anledning av att Transportstyrelsen under våren har genomfört en tillståndsmätning inom beställningstrafik med buss som visar på att bussbranschen följer regler och krav väl. Ändå väljer Transportstyrelsen den 19 december, i en pressrelease till rapporten ”Tillståndsmätning Buss 2023”, att lyfta att kör- och vilotiderna inte följs och dessutom försämrats sedan senaste mätningen 2018.

Transportföretagen lämnar in gemensam konsekvensanalys av miljözon i Stockholm

I slutet av år 2024 planerar den politiska majoriteten i Stockholm stad att införa miljözon klass 3 i en del av Stockholm city. Kritiken har inte låtit vänta på sig. Nu visar en konsekvensanalys framtagen av flera branschorganisationer att planerna har en för snäv tidsram och kommer att få stora negativa konsekvenser för näringslivet. Bland annat hotas 200 000 bussresor och möjligheten till varuleveranser.