"Buss- och lastbilssektorn har olika förutsättningar”, säger Anna Grönlund, branschchef Sveriges Bussföretag. "Buss- och lastbilssektorn har olika förutsättningar”, säger Anna Grönlund, branschchef Sveriges Bussföretag.

Viktig seger i EU för turistbussbranschen

Europaparlamentet och ministerrådet har kommit överens om förändrade kör- och vilotidsregler för bussförare som kör beställningstrafik. ”EU:s institutioner erkänner en gång för alla att buss- och lastbilssektorn har olika förutsättningar”, säger Anna Grönlund, branschchef Sveriges Bussföretag.

Överenskommelsen kommer att innebära minskad stress och ge mer kontroll till bussförarna att anpassa körningen efter de förutsättningar som gäller.
– Men det viktigaste med beslutet är att EU:s institutioner en gång för alla erkänner att buss- och lastbilssektorn har olika förutsättningar, säger Anna Grönlund i ett pressmeddelande från Transportföretagen

Bussbranschen har i många år argumenterat för att kör- och vilotidsregelverket, som är gemensamt för förare av buss- och godstrafik, inte är anpassat utifrån den oförutsägbara verklighet som beställningstrafiken, turistbussarna, befinner sig i.

Regelverket upplevs ofta som stelbent och väger inte in att saker kan hända längs vägen, vilket skapar stress hos förarna. De förändrade reglerna kommer inte att lösa alla tänkbara situationer, men öppnar för att bättre kunna anpassa för varje enskilt köruppdrag.

Erkännandet av att buss- och godstrafik har olika förutsättningar är något Sveriges Bussföretag tillsammans med sina systerorganisationer inom EU drivit på för i över tjugo år. – Nu ges förarna ett större mandat att anpassa utefter passagerarnas behov och förutsättningarna längs vägen. En lastbil kan stanna och rasta i princip var som helst, det går inte med en buss full av gäster, säger Anna Grönlund.

En annan förändring är att kontrolldokumentet som ska finnas i bussen under färd utanför Sverige ska digitaliseras efter att en studie i frågan genomförts av EU-kommissionen. Anna Grönlund tycker det är positivt att beslutet också omfattar steg mot digitalisering av administrationen kring utlandstrafiken.
– De här företagen lever med en enorm regelbörda som inte är harmoniserad inom EU, och varje steg för att förenkla detta är principiellt viktigt, avslutar Anna Grönlund.

Det som återstår innan förändringarna kan träda i kraft är endast de formella bekräftande besluten i ministerrådet och EU-parlamentet.

Fakta om förändringarna i korthet
En utökning av den så kallade tolvdagarsregeln även till inrikes trafik
En möjlighet att mer flexibelt dela upp den obligatoriska 45-minutersrasten i två delar om minst femton minuter vardera (vilket möjliggör fler kombinationer än idag)
Möjlighet att skjuta upp dygnsvilan med en timme vid ett tillfälle under en resa som är minst sex dagar, förutsatt att den totala körtiden under dagen inte överstiger sju timmar

Dessutom ska färdbladen (waybillen) som idag används i den gränsöverskridande trafiken digitaliseras och färdskrivarnas specifikationer uppdateras för att kunna göra skillnad på beställningstrafik respektive reguljär busstrafik. Det sistnämnda är nödvändigt utifrån att tillsyn av regelverket.

Om artikeln

Publicerad: 2024-02-05 14:30
Kategori: Nyheter
Taggar: EU Kör- och vilotider Sveriges Bussföretag Transpåortföretagen Turistbussbranschen