- Det är orimligt med svenska lokala krav på frågor som berör hela den internationella fordonsindustrin, säger Anna Grönlund, vd Sveriges Bussföretag. - Det är orimligt med svenska lokala krav på frågor som berör hela den internationella fordonsindustrin, säger Anna Grönlund, vd Sveriges Bussföretag.

Upphandling av busstrafik svår på grund av miljökrav

Sveriges Bussföretag har nu presenterat en ny rapport sammanställd av konsultbolaget EY för att ge underlag för en saklig diskussion kring hur landets regioner vid upphandling av elbussar och batterier ska klara av att kombinera krav på strikt social hållbarhet utan att backa omställningen till en klimatsmart transportsektor och uppsatta klimatmål.

När kraven höjs måste också offentliga beställare av busstrafik nu vara beredda att tillsammans med företagen diskutera hur och på vilket sätt dessa olika mål kan uppnås i landets regioner om vi ska klara att värna både klimatmål och krav kopplade till social hållbarhet.
– I slutändan riskerar annars resenärerna i kollektivtrafiken att drabbas av kraftigt höjda kostnader och minskat utbud, säger Anna Grönlund branschchef och vd Sveriges Bussföretag.

Under de senaste månaderna har samhällsdebatten kring hållbarhetskedjor och sociala hållbarhetskrav intensifierats. Flera regioner i Sverige har ställt allt striktare sociala hållbarhetskrav när busstrafik gällande elbussar avsedda för regional kollektivtrafik, ska handlas upp. Höjda krav för med sig ökade kostnader som måste mötas, men vem ska betala?

Konsekvensen av kraven är att elbussar från ett antal så kallade högrisk länder inte kan köpas in då vare sig fordonstillverkare eller busstrafikföretag kan garantera den grad av kontroll som flera regioner nu efterfrågar då det gäller social hållbarhet.
– När flera kollektivtrafikmyndigheter nu höjer kraven på social hållbarhet på elbussar innebär det samtidigt att omställningen gentemot en elektrifierad bussflotta kan tvingas backa, säger Anna Grönlund.

Den svenska bussbranschen leder omställningen till en fossilfri fordonsflotta, huvudsakligen tack vare övergång till biodrivmedel.

I dag kör över 85 procent av alla bussar fossilfritt och i den offentligt upphandlade busstrafiken är siffran över 95 procent. Sedan några år har också elektrifieringen av bussflottan tagit fart vilket innebär att trafiken även blir tyst och emissionsfri.

Vi har tidigare berättat om hur busstrafiken i Lund är elektrifierad sedan augusti 2023.

EY har genomfört en omfattande konsekvensutredning för att bedöma konsekvenserna av hur en fullskalig implementering av de krav som ställs på all planerad upphandlad busstrafik i Sverige under perioden 2025–2035.

Enligt prognos ska uppemot 6 000 elbussar köpas in under perioden. I ett scenario där de elbussar eller batterier som tillverkas i utpekade högriskländer utesluts, kommer kostnaden för dessa elbussar om de i stället köpa in europeiska elbussar att öka med nästan tio miljarder kronor.

Dessutom riskerar det att bli brist på bussar och därigenom kraftigt försenade leveranser för kollektivtrafiken, vilket i slutändan drabbar resenärer om fordon saknas.

Samtidigt som det pågår en diskussion kring detta i Sverige, arbetar EU med frågan ur flera perspektiv. Från Sveriges Bussföretags sida menar man att det är orimligt med svenska lokala krav på frågor som berör hela den internationella fordonsindustrin.
– Vi måste på allvar sätta oss ner och diskutera frågan mellan busstrafikföretag och offentliga beställare av kollektivtrafik så att vi kan lösa vår gemensamma uppgift, att se till att människor kan ta sig till arbete och utbildning med en klimatsmart och hållbar kollektivtrafik som använder våra gemensamma skattepengar på bästa sätt, säger Anna Grönlund.

Anna Grönlund säger att man gemensamt behöver gå igenom hur olika krav påverkar avtalens tidplaner, leveranser, resenärserbjudanden och kollektivtrafikens fortsatta omställning till helt fossilfri fordonsflotta.
– Vi bjuder nu in till dialog med landets regioner med utgångspunkt i EY:s nya rapport så att kollektivtrafikens resenärer inte ska drabbas, avslutar Anna Grönlund.

Om artikeln

Publicerad: 2024-06-24 14:00
Kategori: Nyheter
Taggar: Anna Grönlund Biodrivmedel Biogasbussar Elbussar Hållbara transporter Sveriges Bussföretag Transportföretagen