Med hjälp av Kör- och vilotidsskolan kan du få bättre koll på vad som gäller. Med hjälp av Kör- och vilotidsskolan kan du få bättre koll på vad som gäller.

Nu lanseras Kör- och vilotidsskolan

Nu lanserar Transportföretagen och Sveriges Bussföretag Kör- och vilotidsskolan för dig som arbetar med buss och åkeri. Den består av korta filmer på olika teman som förklarar kör- och vilotider på ett enkelt sätt.

Kör- och vilotidsreglerna inom EU finns för att öka trafiksäkerheten, men även för att skapa möjlighet för transportföretagen att konkurrera på lika villkor. För chaufförerna handlar det att de ska vara utvilade, trafiksäkra och ha bra arbetsförhållanden.

Överträdelser av kör- och vilotidsreglerna kan bli dyrt och i förlängningen, i värsta fall, leda till att åkeriet förlorar sitt trafiktillstånd.

Det går dock att göra rätt och att vara beredd för en eventuell företagskontroll om man har rätt kunskaper. Därför har Transportföretagen och Sveriges Bussföretag tagit fram Kör- och vilotidsskolan som riktar sig till både åkerier och bussföretag.

Kör- och vilotidsskolan är uppbyggd av korta och pedagogiska filmer där du får bland annat tips på vad ditt företag kan göra för att skapa tydliga rutiner runt kör- och vilotidshanteringen och på hur man kan skapa en effektiv intern granskning samt vad en företagskontroll kräver.

Det finns tillfällen då färdskrivaren inte behöver användas under körning. När och hur man får använda exempelvis ”out”-läget är inte sällan föremål för diskussion. I Kör- och vilotidsskolan får du lära dig mer om reglerna för körning utan kort.

Filmerna bygger på kunskap från Transportföretagens nätverk för kör- och vilotider som samlar ett tjugotal medlemsföretag inom buss och åkeri.

Även om filmerna är användbara för alla på ett företag, riktar utbildningen sig framför allt till dig som följer upp och granskar kör- och vilotider.

Du hittar Kör– och vilotidsskolan via denna länk.

Om artikeln

Publicerad: 2024-04-18 14:15
Kategori: Nyheter
Taggar: Företagskontroll Kör- och vilotider Kör- och vilotidsskolan Sveriges Bussföretag Transportföretagen