Miljö

Listar alla artiklar taggade med: Miljö

Volvokoncernen planerar lansera egenutvecklad motor för naturgas i Nordamerika

Volvokoncernen planerar att lansera en egenutvecklad 13-litersmotor för flytande naturgas (LNG) inom varumärket Volvo på den nordamerikanska marknaden 2014. Genom att använda dieselinsprutning under högt tryck kommer motorn att få avsevärt lägre bränsleförbrukning jämfört med traditionella naturgasmotorer.

Mabi_2020-02

Malmö LBC kör Coca-Cola på biogas

Malmö Lastbilcentral kommer i samarbete med åkaren Sven-Åke Persson inom kort att sätta in en Volvo FM MetanDiesel på sträckan Malmö ? Stockholm. Lastbilen kommer att frakta gods för Coca-Cola Enterprises Sverige.

Åkaren i Sverige

Tävling för ”vardagssnåla” förare

Sverige har Europas mest miljövänliga lastbilstransporter. En stor del handlar om att vi har skickliga förare. Svensk Åkeritidning lanserar nu Chaufförs-SM i bränslesnål körning för att lyfta fram förarens betydelse i åkeriernas miljöarbete.

Aspök

Statoil öppnar tre nya anläggningar för Biodiesel

Nu öppnar Statoil möjligheten för tung trafik att tanka Biodiesel B100 på ytterligare tre truckdieselstationer i Gävle, Jönköping och Göteborg. Att tanka dieselfordon med Biodiesel B100 ger väsentligt lägre koldioxidutsläpp.

Åkaren i Sverige

Kungliga Tekniska högskolan, KTH:

Vägbyggens miljöbelastning klart underskattad

Stora mängder pengar och naturresurser används varje år till våra vägar. Allt oftare uppmärksammas därför den miljöpåverkan - ur ett livscykelperspektiv - som vägarna har vid transportplanering, både nationellt och internationellt. Forskning vid KTH visar dock att man ofta missar parametrar som energianvändning och utsläpp vid byggnation, drift och underhåll av vägar.

Aspök

Nya DAF-versioner för minskad miljöpåverkan

Som del i sitt ATe-program, Advanced Transport efficiency, introducerar DAF nya dragbilsversioner av sina CF85- och XF105-modeller.

VBG onspot

Cargonet ångrar delvis stoppet

Den 24 oktober i år meddelade norska Cargonet att de skulle avveckla sin intermodala verksamhet i Sverige från den 10 december på grund av sviktande resultat och en dubblering av de svenska banavgifterna. Nu ångrar sig Cargonet delvis och kan tänka sig köra vidare till den sista mars.

Hultsteins

700 lastbilar ska ersätta tåg

En konflikt mellan statliga svenska Green Cargo och statliga norska Cargonet hotar stoppa Cargonets verksamhet med godståg i Sverige från den 10 december. Ett stopp som kan tvinga deras kunder att klara transporterna med cirka 700 lastbilar med släp. Bara för Schenker innebär det ett behov av 300 lastbilar.

VBG onspot

EU:s partikelnormer bryts

EU tillåter högst 35 mg PM10/m3, vilket överskrids i 30 procent av Europas innerstäder, och 18-40 procent av EU:s stadsbefolkning utsätts för p...
Aspök

Yrke utan framtid?

Vi har i Sverige den största lastkapaciteten i EU på inrikeslastbilar. De rymmer ca 160 kubikmeter eller ca 21 flakmeter/ekipage. Lastvikt ca 35-38 ton. De internationella ca 30 procent mindre kapacitet/fordon. Vi har, tack vare dessa mått, de miljövänligaste transporterna i Europa.
Varför ska de då beskattas så hårt gentemot våra utländska konkurrenter?

Hultsteins