Foto: AVL. Foto: AVL.

Utveckling av intelligent energiledningssystem för vätgaslastbilar

Det österrikiska mobilitetsteknikföretaget AVL samarbetar med det brittiska start-upföretaget Spark EV Technology för att utveckla ett intelligent energiledningssystem. Systemet som är skräddarsytt för kommersiella fordon, använder simuleringar och maskininlärning för att förutsäga de exakta energikraven för en specifik rutt vilket möjliggör energioptimerad ruttplanering och drift.

Bränslecellsfordon spelar en avgörande roll i övergången till hållbar mobilitet, särskilt för kommersiella fordon som kräver hög prestanda, tror de två företagen. För att ingjuta större förtroende för bränslecellstekniken har AVL och Spark EV Technology samarbetat för att utveckla denna innovativa lösning.

Systemet använder patenterade kontrollalgoritmer och banbrytande mjukvara för att förutsäga energibehov. Genom att använda en digital kartleverantör kan rutter planeras vilket säkerställer energi- och kostnadseffektivitet. Detta tillvägagångssätt innebär att man simulerar en rutt med en virtuell lastbil, en så kallad ”digital tvilling”, för att exakt bedöma energibehovet per kilometer baserat på faktorer som ruttegenskaper, höjdprofil, körbeteende, belastning och trafikvolym.

Tack vare Spark EV Technologys maskininlärningsdrivna energiförutsägelseprogramvara, blir förutsägelserna alltmer exakta vilket möjliggör optimerad bränslecellsdrift och minskad energiförbrukning. Detta leder i sin tur till förbättrad bränsleeffektivitet och hållbarhet i flottans verksamhet.

Systemet optimerar energihanteringen ytterligare genom att föreslå när energi ska hämtas från batteriet för att minska belastningen på bränslecellen. När strömbehovet är högt eller batteriladdningsnivån är låg, aktiveras bränslecellen. Denna intelligenta driftstrategi syftar till att minimera väteförbrukningen samtidigt som den anpassar och minimerar batteristorleken.

Genom att använda skonsam drift, förlänger systemet livslängden på dyra komponenter och minskar underhållskostnaderna. Fordonsflottans ansvariga kan använda denna teknik för att utvärdera om det är genomförbart att ta in bränslecellsfordon i sina flottor, skriver Trans.INFO.

Om artikeln

Publicerad: 2024-01-08 11:30
Kategori: Nyheter
Taggar: Bränslecellsteknik Energieffektivitet Fossilfria transporter Klimatomställning Miljö Vätgaslastbil