En stram arbetsmarknad och efterfrågan på korta och flexibla svarstider kräver fokus på ytterligare digitalisering av processer. Foto: Vos Logistics. En stram arbetsmarknad och efterfrågan på korta och flexibla svarstider kräver fokus på ytterligare digitalisering av processer. Foto: Vos Logistics.

Vos Logistics ökade omsättningen med 13 procent

Trots ett utmanande 2022 i kölvattnet av pandemin följt av kriget i Ukraina samt införandet av EU:s mobilitetspaket, kan nederländska Vos Logistics visa upp en ökning av omsättningen med 13 procent till motsvarande 4 629 420 960 svenska kronor vilket ger en nettovinst på motsvarande 11 349 300 svenska kronor.

Det gångna året har inneburit kostnadsökningar för åkerier i många länder i samband med att mobilitetspaketet infördes och sedan kom de höga drivmedelspriserna. Internationella transportörers resultat påverkas också negativt av personalbrist, störningar i leveranskedjor och marknadsvolatilitet.

Vos Logistics säger att man har mött detta genom att ha bra lagerhållningsutrymmen och man fick en positiv utveckling och lönsamhetman fick en ökad lönsamhet för International Freight Management.

Nu lägger man starkt fokus på ytterligare digitalisering av processer för att förbättra produktiviteten och för att möta efterfrågan på korta och flexibla svarstider samt utmaningarna med en stram arbetsmarknad.

Om artikeln

Publicerad: 2023-04-18 10:00
Kategori: Nyheter
Taggar: Åkeri Digitalisering Gods Internationell Godstransport Lagerhållning Vos Logistics