Bonus malus

Listar alla artiklar taggade med: Bonus malus

DEBATTARTIKEL

Bonus malus-systemet riskerar att sänka trafiksäkerheten

"Skattesystemet gynnar den som lägger sina verktyg i lösa plastbackar"

Regeringen har bestämt sig för att låta den nya metoden för att fastställa förbrukning och utsläpp för fordon, WLTP, få fullt genomslag i det nyss införda bonus malus-systemet. Därmed riskerar man att få fler trafikfarliga fordon på vägarna. Detta samtidigt som Trafikverket intensifierar sitt arbete mot nollvisionen och ett arbete inom EU pågår för att höja den gemensamma trafiksäkerheten.