Regeringens bonus-malussystem har fått negativa konsekvenser

Kvdbil slutar exportera miljöbilar – för miljöns skull

För att påskynda omställningen av den svenska fordonsflottan, slutar Kvdbil att exportera miljöbilar. Exporten av svenska miljöbilar har ökat kraftigt sedan införandet av bonus malus och blivit ett hot mot omställningen till en fossilfri fordonsflotta. Bilförmedlaren Kvdbil exporterade el- och hybridbilar för 120 miljoner kronor i fjol, men väljer nu att stoppa export av miljöbilar till utlandet så att bilarna stannar på de svenska vägarna.

Enligt myndigheten Trafikanalys ökade exporten av laddhybrider och elbilar med 90 respektive 215 procent under 2018. För gasbilar var exporten så hög att det till och med innebar en nettominskning av gasbilar på svenska vägar som föll till samma nivå som 2015.

Enligt Trafikanalys finns ett starkt samband mellan den ökade exporten och klimatbonusen för miljöbilar, tidigare supermiljöbilspremien. Totalt beräknas hundratals miljoner skattekronor betalas ut varje år för miljöbilar som sedan försvinner utomlands. En export som ytterligare drivs på av den låga kronkursen.

Mot denna bakgrund väljer nu Kvdbil att sluta exportera begagnade miljöbilar. Beslutet är kopplat till företagets samarbetsinitiativ bilberget.se, genom vilket Kvdbil vill samla bilbranschen och verka för att minska den svenska fordonsflottans klimatpåverkan.

Lars Nykvist, vd på Kvdbil, kommenterar beslutet.
– Miljöbilar som säljs i Sverige med subventioner för att påskynda omställningen av fordonsflottan behöver också stanna i Sverige och inte säljas till utlandet efter bara några månader. Den svenska fordonsflottan behöver föryngras för att dess klimatpåverkan ska minska, säger han. Annars riskerar arbetet med de globala målen för en hållbar utveckling att undermineras.

Han säger vidare att svenska skattebetalare inte ska betala för andra länders förnyelse av bilflottan.

Precis som för många bilhandlare har Kvdbils försäljning av miljöbilar till utlandet ökat kraftigt efter att subventionerna infördes. I fjol exporterade Kvdbil el- och hybridbilar för cirka 120 miljoner kronor.
– Exporten av miljöbilar har blivit en allt större del av vår affärsverksamhet, men som Sveriges största marknadsplats för begagnade bilar har vi också möjligheten att påverka i en positiv riktning och då ska vi självklart göra det. Vi hoppas att fler aktörer inom bilhandeln ska följa efter, säger Lars Nykvist.

Kvdbil är partner i 2030-sekretariatet som samlar aktörer på den svenska bilmarknaden med målet om en fossiloberoende fordonsflotta. Jakob Lagercrantz, vd på 2030-sekretariatet, är positiv till Kvdbils initiativ.

Jacob Lagercrantz, vd för 2030-sekretariatet.
– Det är fel att bonus betalas till miljöfordon som går på sämre el eller fossil naturgas i andra länder i Europa. Nyttan av miljöbilarna är störst hos oss. Dessutom blir miljöbilar mer tillgängliga för gemene man om de också kommer ut på den svenska begagnatmarknaden, snarare än att exporteras utomlands. Fler miljöbilar skapar också incitament för politikerna och marknaden att bygga ut och anpassa infrastrukturen för förnybara drivmedel och miljöfordon, avrundar han.

Om artikeln

Publicerad: 2020-01-27 10:07
Kategori: Nyheter
Taggar: 2030-sekretariatet Begagnatmarknaden Bilexport Bonus malus Kvdbil Miljöfordon Trafikanalys