Alternativa bränslen

Listar alla artiklar taggade med: Alternativa bränslen

Explosionsartad försäljning av biogas till åkerier

Under 2021 ökade Svensk Biogas, försäljningen till åkerisegmentet av sin lokalproducerade biogas med 145 procent jämfört med 2020. När aktörer inom transportsektorn satsar på omställning från fossila bränslen, går alltfler åkerier över till att använda förnybar biogas i flytande (LBG) och komprimerad form (CBG).

Scandinavian Biogas storinvesterar i norra Europas största anläggning för flytande biogas

Andra halvåret 2023 beräknas den utbyggda anläggningen i Gladö Kvarn på Södertörn för produktion av flytande biogas (Bio-LNG) vara klar. Anläggningen kommer att producera 220 GWh flytande biogas per år, och den blir med detta den största i sitt slag i norra Europa. Den tidigare största anläggningen är norska Skogn, som även denna ägs av Scandinavian Biogas. Som jämförelse motsvarar 220 GWh en energimängd på 22 miljoner liter diesel.

Elektrifieringskommissionen presenterar 10 steg som ska påskynda elektrifieringen

Elektrifieringskommissionen presenterar idag en handlingsplan för att möjliggöra eldrivna transporter längs större vägar, med fokus på tunga transporter. Handlingsplanen pekar ut den övergripande inriktningen för utbyggnad av laddinfrastruktur och tankinfrastruktur för vätgas längs större vägar och presenterar 10 steg som påskyndar elektrifiering av både lätta och tunga transporter.

Sju nya regeringsuppdrag för att öka takten i elektrifieringen av transporter

Regeringen har beslutat om flera nya uppdrag för att öka takten i elektrifieringen av transportsektorn. Detta utöver redan aviserade satsningar inom området. Och nu handlar det främst flyg- och fartygstrafik. Bland annat får Trafikanalys i uppdrag att analysera möjliga incitament för att åstadkomma en ökad användning av både så kallad landström, när fartyg ligger vid kaj, och laddström, för att ladda batterier för eldrift i hamnar.

Nytt faktablad om elvägars möjligheter

I den bredd av lösningar som kommer krävas för att nå Sveriges transportpolitiska mål till 2030 kan elvägar spela en viktig roll för flera olika typer av transportflöden. Elvägar har tidigare främst diskuterats som en lösning för elektrifiering av tunga transporter, men möjligheten finns för fler fordonsslag att nyttja tekniken. Faktabladet beskriver vart tekniken befinner sig idag, hur elvägar kan användas och vilka fördelar som finns med tekniken. Det skriver Power Circle i ett pressmeddelande.

Miljonstöd till uppbyggnad av tankstationer för vätgas

Med stöd från statliga Klimatklivet ska företaget REH2 bygga 24 nya vätgastankstationer över hela landet. Planen är att stationerna ska vara byggda till år 2025. Och kostnaden för de 24 stationerna uppgår totalt till cirka 515 miljoner kronor.

Lastbilstillverkare går samman för att skynda på utbyggnaden av laddningsnätverk

De tre ledande kommersiella fordonstillverkarna Volvokoncernen, Daimler Truck och TRATON Group har undertecknat ett bindande avtal om att skapa ett samriskföretag för att installera och driva ett högpresterande offentligt laddningsnätverk för batteridrivna, tunga fjärrtransportlastbilar och långfärdsbussar över hela Europa.

Transportsektorns klimatomställning på EU-möte

Tre lagstiftningsförslag på transportområdet som ingår i EU:s klimatpaket Fit for 55 står på dagordningen när EU:s transportministrar träffas i Bryssel idag den 9 december.
Infrastrukturminister Tomas Eneroth representerar Sverige.

Sveriges vätgasstrategi hotas av EU-kommissionen

Energimyndigheten har presenterat en ambitiös vätgasstrategi som kan minska de svenska utsläppen av växthusgas med 30 procent. Samtidigt presenterar EU-kommissionen nya byråkratiska regelverk som riskerar att slå hårt mot svensk konkurrenskraft, jobb och välfärd – och som direkt motverkar den nya strategin. Nu krävs det krafttag från den nya regeringen som har höga ambitioner för den gröna omställningen.
Det skriver Johan Svenningsson, vd Uniper Sverige, och Per Langer, vd Fortum Sverige, i en debattartikel.

Ovilja mot lagändring försvårar omställningen

Transportstyrelsen anser att det inte bör införas undantag till att köra tyngre lastbilar som drivs av alternativa bränslen med totalvikt över 3,5 ton med B-körkort. Det framgår av Transportstyrelsens rapportering av regeringsuppdraget att utreda förutsättningarna för att köra vissa fordon som drivs med alternativa drivmedel med körkortsbehörigheten B, som publicerades på måndagen.