Foto: ACEA, genrebild Foto: ACEA, genrebild

97% av alla nyregistrerade lastbilar i EU är dieseldrivna

Association of European Automobile Manufacturers (ACEA) har publicerat siffror för de nyregistreringar av lastbilar som gjordes i EU under 2022. Av statistiken framgår bland annat att dieseldrivna fordon är starkt dominerande. Nästan 97 procent av nya lastbilsregistreringar i EU förra året var dieselfordon, 96,9 procent närmare bestämt. Föregående år var andelen 95,9 procent.

Tillverkare i hela EU sålde totalt 274 058 diesellastbilar. Enligt ACEA bidrog Centraleuropa i hög grad till detta resultat. Medan Frankrike och Tyskland noterade små förluster i nyregistreringar steg andelen diesellastbilar i exempelvis Spanien med 11,6 procent jämfört med föregående år.

Även om det enligt ACEA skedde en ökning med 32,8 procent i försäljningen av eldrivna lastbilar, steg marknadsandelen för den så kallade ECV 2022 endast något från 0,5 till 0,6 procent. Totalt har företag inom EU registrerat 1 656 sådana fordon, hälften av dem i Tyskland med 829 fordon.

Däremot minskade försäljningen av lastbilar som körde på alternativa bränslen. Dessa inkluderar naturgas, flytande gas, biobränslen och etanol. Dessa stod för 2,8 procent av den totala marknaden förra året. 2021 var marknadsandelen 3,6 procent.

Försäljningen i hela EU sjönk med 19,9 procent. Enligt ACEA bidrog Tyskland mest till denna utveckling med en nedgång på 34,2 procent.

Om artikeln

Publicerad: 2023-03-13 13:17
Kategori: Nyheter
Taggar: Acea Alternativa bränslen Statistik