Polska åkerier har kostnadsfördelar – men saknar 150 000 chaufförer

Även om priser och löner sakta ökar är Polens transportindustri fortfarande klart billigare och anses därför vara mycket konkurrenskraftig.
Den polska logistiksektorn har dock fortfarande ett ess i rockärmen jämfört med de dyrare västerländska marknaderna, främst på grund av de betydligt lägre arbetskostnaderna i landet. Enligt beräkningar från den skandinavisk-polska handelskammaren är kostnaderna för spedition i Polen fortfarande nästan 60 procent lägre än i bland annat Tyskland.
Foto: Volta Trucks

Volta Trucks får europeiskt typgodkännande för Zero

Volta Trucks meddelar i dag i ett pressmeddelande att de har nått en viktig milstolpe när företagets första helelektriska 16-tons lastbil, Volta Zero, erhåller europeiskt typgodkännande.
Certifieringen European Community Vehicle Type Approval (ECWVTA) ger tillverkaren rätten att producera och sälja den helelektriska lastbilen i volymer. Certifieringen är en del i processen kring att en produkt lever upp till den europeiska lagstadgade standarden på bland annat miljö och säkerhet.