NLF: Viktigaste rapporten om säkerhet på väg på länge

Resultatet i en rapport från Norwegian Accident Board om allvarliga olyckor med lastbilsekipage, visar att det finns en stor förbättringspotential för transportföretag och hur de arbetar med trafiksäkerheten.

Genusglasögon och rättvisesnöre på trafiksäkerheten

Trafiksäkerhetsarbetet har kommit långt i Sverige, men det finns stora utmaningar kvar gällande oskyddade trafikanter. Trafiksäkerheten ser också ut att vara ojämnt fördelad mellan olika grupper av oskyddade trafikanter utifrån ålder, kön, socioekonomi och etnicitet.
VBG onspot

Lyckad samverkansinsats i Västerås gjorde vägarna säkrare

Det har genomförts en gemensam trafikinsats på olika platser i landet där poliser från olika avdelningar och regioner deltog. Yrkestrafikgruppen i Västmanland stod på kontrollplats Karleby utanför Västerås där de fått sällskap av Hudiksvalls yrkestrafikgrupp.
Hultsteins

Det brådskar med regellättnader för YKB

Regeringen har idag meddelat att man under coronapandemin vill införa regellättnader för yrkesförare. I ett underlag som nu går till lagrådet, föreslås en förlängning av giltighetstiden för förares yrkeskompetensbevis, YKB. Det är en välkommen åtgärd som Transportföretagen uppvaktat regeringen om alltsedan coronakrisen var ett faktum. Budskapet som skickades med, var är att det brådskar, annars kan 10 000 yrkesförare av samhällsviktiga transporter stå utan behörighet att köra.
Nokian

Regeringen skjuter till extra pengar

Transportföretagen: Det räcker inte

Transportföretagens främsta fråga har under coronakrisen varit direkta kontantstöd till företagen. I dag meddelade regeringen ett stöd på 39 miljarder kronor i två månader och det ska nå hela näringslivet. Stödet välkomnas, men det kommer inte att räcka och dessutom är tidsperioden på två månader alldeles för kort. Stödet kommer så sent att det redan kommit varsel och konkurser som kanske inte hade behövt ske, säger man.
Aspök

Veterankraft bidrar med chaufförer till transportbranschen

Veterankraft som arbetar med bemanning av veteraner ser en stor förfrågan av lastbilschaufförer runt om i landet. Veterankraft följer noggrant alla rekommendationer från Folkhälsomyndigheten och ser utifrån detta många möjligheter för transportbranschen som söker chaufförer och veteraner som vill arbeta.
VBG onspot

86 % tycker att åkerier har en viktig samhällsfunktion

86 procent av svenska folket anser att den svenska åkeribranschen är en nyttig och viktig samhällsfunktion, enligt en undersökning av Novus och Sveriges Åkeriföretag. Den har dessutom alla förutsättningar att vara en jämställd framtidsbransch för både kvinnor och män enligt tre av fyra svaranden i samma undersökning.
Hultsteins

Företagare misstänks för brott mot yrkestrafiklagen

Måndagen den 27 april var det full aktivitet på kontrollplats Karleby utanför Västerås. Det blev bilinspektör Roger Ogemar i yrkestrafikgruppen i Västmanland som tillsammans med en kollega inledde dagen med att stoppa ett lettiskt trailerekipage.
VBG onspot

Volvo Lastvagnar startar upp sina fabriker

Volvo Lastvagnars anläggningar i Tuve och Umeå, som till stor del har varit i viloläge sedan mitten av mars, startar nu gradvis igen den här veckan. Omstarten kommer att ske långsamt och säkert, med hänsyn till ett nytt, förändrat sätt att arbeta. Den nya förändrade arbetsprocessen följer myndigheternas rekommendationer om avstånd och andra åtgärder för säkert arbete. Fokus ligger alltid på alla anställdas hälsa och säkerhet.
Aspök

Debattartikel

Chaufförer tar större ansvar än regeringen

Den otillåtna cabotagetrafiken och ohämmade kombitrafiken, har under flera år varit ett stort bekymmer för den seriösa åkerinäringen. I dessa tider när samhället till stora delar har bromsat upp, blir den osunda konkurrensen än tydligare. Svenska bilar står stilla på grund av att aktörer från utlandet, inte sällan olagliga, tar över transporterna. Det finns också exempel där fordon står stilla, förare permitteras eller sägs upp och åkerier som tvingas i konkurs.
Aspök