Utmanande kvartal för Green Cargo – trots positiv tillväxt

Green Cargos andra kvartal 2022 uppvisar en fortsatt positiv transportvolymtillväxt med 2 procent och ökad omsättning jämfört med motsvarande kvartal föregående år. Periodens positiva resultat tyngs dock av produktionsrelaterade störningar, valutaförändringar samt högre kostnader, bland annat drivet av ökad inflation. Rörelseresultatet uppgick till 33 MSEK, vilket kan jämföras med 29 MSEK under samma period föregående år. Nettoomsättningen ökade med 9 procent och uppgick till 1 154 (1 056) MSEK.