DEBATTARTIKEL

Thomas Morell (SD):

”Trafikverket tar nu de första stegen mot ett separat systemansvar för väg och järnväg”

DEBATT: Fram till april 2010 var ordningen för vägnätet underordnat Vägverket och ansvaret för järnvägsnätet var underordnat Banverket. Därefter har verksamheterna varit sammanslagna under Trafikverket. Efter 14 år av sammanslagning konstaterar vi att denna ordning inte har lett till de önskade synergieffekter som de som drev frågan om sammanslagning hade förespeglat.