Linde Reverse Assist bromsar automatiskt trucken vid kollisionsrisker. Foto: Linde Material Handling

Autobroms på Lindetruckar ska förhindra olyckor

År 2023 anmäldes rekordmånga olyckor med truckar inblandade på svenska arbetsplatser. Arbetsmiljöverkets statistik visar att fler än 1200 av dessa olyckor ledde till sjukskrivningar, vilket understryker behovet av innovativa säkerhetssystem.
Linde Material Handling lanserar nu Reverse Assist Radar, ett assistanssystem som skyddar människor och förhindrar skador på gods och infrastruktur genom att upptäcka rörliga och stillastående föremål bakom motviktstruckar. Om det finns risk för kollision bromsar assistanssystemet automatiskt trucken.
DEBATTARTIKEL

Thomas Morell (SD):

”Trafikverket tar nu de första stegen mot ett separat systemansvar för väg och järnväg”

DEBATT: Fram till april 2010 var ordningen för vägnätet underordnat Vägverket och ansvaret för järnvägsnätet var underordnat Banverket. Därefter har verksamheterna varit sammanslagna under Trafikverket. Efter 14 år av sammanslagning konstaterar vi att denna ordning inte har lett till de önskade synergieffekter som de som drev frågan om sammanslagning hade förespeglat.