Mer än 5,000 personer arbetar på Continental i Púchov. Här producerar Continental däck för personbilar, lätta lastbilar och lastbilar. Fabriken rymmer också ett teknikcenter för global däckforskning och utveckling samt en enhet av ContiTech. Mer än 5,000 personer arbetar på Continental i Púchov. Här producerar Continental däck för personbilar, lätta lastbilar och lastbilar. Fabriken rymmer också ett teknikcenter för global däckforskning och utveckling samt en enhet av ContiTech.

Continentals lastbilsdäcksfabrik ISCC Plus-certifierat

Continentals fabrik i Púchov, Slovakien, är bolagets första lastbilsdäcksfabrik som får certifieringen ISCC PLUS. ”Det är ett tecken på vårt engagemang för både kvalitet och hållbarhet”, säger Anton Vatala, chef för fabriken.

Continentals fabrik i Púchov, Slovakien, har nyligen blivit företagets första däckfabrik som även producerar lastbilsdäck, att få den internationella hållbarhets- och koldioxidcertifieringen (ISCC) PLUS. Denna globalt erkända certifiering bekräftar transparensen i spårbarheten av de råvaror som används i produktionsprocessen.

Certifiering av råvarorna gör det möjligt för Continental att säkerställa en komplett spårbarhet av material från hållbara källor. För Continental är detta ytterligare ett steg på resan mot 100 procent hållbara material i sina däckprodukter senast år 2050. Púchov är företagets tredje ISCC PLUS-certifierade produktionsanläggning, efter däckfabrikerna i Lousado, Portugal, och Hefei, Kina.

Fabriken i Púchov är Continentals första lastbilsdäckfabrik att få ISCC PLUS-certifieringen. – Det är ett tecken på vårt engagemang för både kvalitet och hållbarhet, säger Anton Vatala, chef för Continental lastbilsdäckfabrik i Púchov, Slovakien.

ISCC PLUS-certifieringen baseras på att man kan uppfylla och dokumentera vissa procedurer för råvarumassbalans. I massbalansmetoden blandas fossila, förnybara och återvunna råvaror i befintliga system och processer. De använda mängderna spåras längs hela värdekedjan och kan därför proportionellt allokeras när som helst.

Massbalansmetoden gör det möjligt för Continental att gradvis öka andelen hållbara material i sina produkter. Det säkerställer att balansen av certifierade hållbara material kan rapporteras korrekt.
– Med ISCC PLUS kan vi hantera övergången till en cirkulär ekonomi och en hållbar bioekonomi, säger Jorge Almeida, chef för hållbarhet på Continental.
Målet är att gradvis rulla ut massbalansmetoden till alla företagets däckfabriker världen över.

ISCC PLUS är ett internationellt erkänt frivilligt certifieringssystem. Det är tillämpligt på bioekonomin och cirkulär ekonomi och certifierar icke-konventionella råvaror som kan användas, till exempel, inom livsmedel, djurfoder, kemikalier, plast, förpackningar och textilier.

De olika kriterierna som krävs för ISCC PLUS-certifiering inkluderar spårbarheten av råvaror, överensstämmelse med miljöstandarder, skydd av ekosystem, säkerställande av efterlevnad av arbets- och mänskliga rättigheter samt främjande av hållbar ekonomisk utveckling.

Continental arbetar intensivt för att byta ut så många råvaror som möjligt i produktionen till hållbara material. Råvaror som kan användas i däckproduktion i framtiden inkluderar jordbruksavfall som aska från risskal, gummi från maskrosor, återvunnet gummi eller PET-flaskor.

Certifieringen av Continentals fabriker i Púchov, Hefei och Lousado är en viktig milstolpe i Continentals ansträngningar att använda mer än 40 procent förnybara och återvunna material i sina däck till 2030 och att bli helt klimatneutrala till 2050. Senast 2050 ska alla nya däck från Continental vara helt tillverkade av hållbara material.

Om artikeln

Publicerad: 2024-07-11 09:16
Kategori: Nyheter
Taggar: Återvinning Continental Däcktillverkning Hållbarhet ISCC PLUS-certifiering Lastbilsdäck Miljö