"De allra flesta branscher har goda möjligheter att hitta fordon som är tillåtna i miljözonen", säger Lars Strömgren (MP), trafikborgarråd i Stockholms Stad. Foto: Alexander Docka. "De allra flesta branscher har goda möjligheter att hitta fordon som är tillåtna i miljözonen", säger Lars Strömgren (MP), trafikborgarråd i Stockholms Stad. Foto: Alexander Docka.

Företag välkomnar miljözon klass 3

Stockholm har beslutat att införa miljözon klass 3 i en del av city. Beslutet har mötts av kritik och även överklagats. Men förändringen välkomnas av flera företag som är verksamma i området.

Att så snabbt införa miljözon klass 3 i delar av Stockholms innerstad har kritiserats av bland andra Transportföretagen som menar att det blir tufft för åkerierna. Beslutet har även överklagats av Dennis Wedin (M) i Stockholm.

31 december 2024 införs miljözon klass 3 i en del av Stockholms city. Tjugo kvarter i Stockholms innerstad reserveras för fordon med låga utsläpp, i syfte att förbättra luften. Beslutet välkomnas av flera företag som är verksamma i området.

Det säger Lars Strömgren (MP), trafikborgarråd Stockholms stad.
– I stadens dialoger inför beslutet om den nya miljözonen har det varit tydligt att många företag är redo att höja ambitionerna på miljö- och klimatområdet. Det är hoppingivande att tunga delar av näringslivet nu också väljer att ta ställning offentligt, säger han.

Post- och leveransföretagen Bring, Postnord, DHL och inte bara post ställer sig positiva till miljözon klass 3. Bring skriver att de välkomnar beslutet med öppna armar och förklarar att de ska dubbla antalet elbilar innan 2025 är slut. Postnord skriver att deras fordonsflotta står redo med över 2 000 elbilar och 140 lastbilar som är anpassade för zonen.

DHL menar att miljözonen ligger i linje med deras kunders krav och bolagets egna mål om minskade utsläpp. Företaget skriver att det finns många vinster med en renare och tystare gatumiljö. Inte bara post beskriver miljözon klass 3 som en möjlighet för företag att bli en del av den gröna revolutionen och bidra till en hälsosam och hållbar stadsmiljö.

Miljözonen i centrala Stockholm kommer att ge ringar på vattnet menar Lars Strömgren.
– Företag som byter bränsle för att kunna köra i den nya miljözonen kommer förstås att bidra till bättre luft och lägre klimatutsläpp även när deras fordon kör utanför zonen, säger han.

Även Martin&Servera skriver att de länge har varit förberedda för nästa steg i klimatarbetet. Bolagets leveranser i området har redan ställt om till el eller biogas. På samma sätt anger Widrikssons Logistik att de står redo med fordon som minskar utsläppen och förbättrar luftkvaliteten. Velove skriver att deras stora flotta av lastcyklar inte bara lever upp till miljözon klass 3 utan till ännu hårdare krav.

Strömgren noterar att de har sett att många leveransfordon i City bara använder en del av sitt lastutrymme och att det är väldigt mycket luft som fraktas runt i Stockholm.
– Miljözonen uppmuntrar en mer effektiv användning av stadens gator, där företag börjar samlasta och där vissa leveranser kan ske med lådcykel, säger Lars Strömgren (MP), trafikborgarråd Stockholms stad, säger Lars Strömgren.

Vissa aktörer ser nya affärsmöjligheter i att hjälpa andra företag att byta fordon. FUSO skriver att de tillhandahåller kylbilar, transportskåp, lastväxlare och kranbilar som lever upp till kraven i miljözon klass 3. Folgore Mobility säger att det finns ett brett utbud av godkända fordon på marknaden och erbjuder sig att göra kostnadsjämförelser.

De allra flesta branscher har goda möjligheter att hitta fordon som är tillåtna i miljözonen, säger Lars Strömgren.
– För privatpersoner finns det en växande andrahandsmarknad för elbilar och elbilpoolerna fortsätter att öka i antal. Framför allt är Stockholms city en av de platser i Sverige som är enklast att ta sig till helt utan bil, säger Lars Strömgren.

Stockholms nya miljözon har tidigare fått stöd av stöd av Naturskyddsföreningen, 2030-sekretariatet, forskare vid Karolinska Institutet samt Astma- och allergiförbundet.