"Företag och stockholmare hinner inte ställa om till el- eller gasbilar på så kort tid", säger oppositionsborgarrådet Dennis Wedin (M). "Företag och stockholmare hinner inte ställa om till el- eller gasbilar på så kort tid", säger oppositionsborgarrådet Dennis Wedin (M).

Dennis Wedin (M) överklagar införande av miljözon klass 3

Under Stockholms stads kommunfullmäktige den 6 maj beslutade vänstermajoriteten om att göra området innanför Kungsgatan, Sveavägen, Hamngatan och Birger Jarlsgatan till en så kallad miljözon klass 3 som innebär att endast el-, bränslecell- eller gasfordon ska vara tillåtna i miljözonen. Moderaterna försökte in i det sista återremittera beslutet.

Oppositionsborgarrådet Dennis Wedin (M) är orolig över att beslutsunderlaget är otillräckligt och kommer därför anmäla Stockholms stad till Länsstyrelsen.
– Beslutet kommer innebära att trafiken flyttar till omgivande bostadsområden samtidigt som det blir ett dråpslag mot näringslivet. Länsstyrelsen behöver närmare pröva om området uppfyller lagkravet på att dessa 20 kvarter i Stockholm City är ett särskilt miljökänsligt område. Jag hoppas nu på att detta utreds ordentligt, säger Dennis Wedin.

Dennis Wedin och Moderaterna i Stockholms stad motsätter sig beslutet av främst tre anledningar:
Företag och stockholmare hinner inte ställa om till el- eller gasbilar på så kort tid och förutsättningar för omställning och efterlevnad av zonen finns inte på plats.
Miljözonen kommer att öka trafiken, bullret och luftföroreningarna i omgivande bostadsområden omkring City.
Införandet av miljözonen hotar upp till 2000 jobb bara i City och det saknas ytterligare analys av hur näringslivet kommer på påverkas av det skarpa och snara införandet.

Dennis Wedins förhoppning är att överklagandet leder till att införandet av miljözonen kan skjutas längre fram i tiden så att Stockholms stad kan göra om och göra rätt. Förutsättningarna för omställning måste ges tid så att framkomligheten i innerstan, boendemiljön i omgivande stadsdelar samt näringslivet i City inte påverkas negativt.

Moderaterna vill förbättra luftkvaliteten och minska utsläppen i hela Stockholm genom att bland annat bygga ut laddinfrastrukturen, förbättra kollektivtrafiken och färdigställa Stockholms ringled genom att bygga Östlig förbindelse.

Om artikeln

Publicerad: 2024-05-14 11:00
Kategori: Nyheter
Taggar: Dennis Wedin Elektrifiering Laddinfrastruktur Miljözon Klass 3 Moderaterna Stockholm City Stockholms stad