"Inför en orange vädervarning så borde man kunna förvänta sig att Trafikverket sätter in extra resurser som motsvarar orange vädervarning", säger Ulric Långberg, samhällspolitisk chef på Sveriges Åkeriföretag, efter det senaste dygnets snökaos. Foto: Sveriges Åkeriföretag. "Inför en orange vädervarning så borde man kunna förvänta sig att Trafikverket sätter in extra resurser som motsvarar orange vädervarning", säger Ulric Långberg, samhällspolitisk chef på Sveriges Åkeriföretag, efter det senaste dygnets snökaos. Foto: Sveriges Åkeriföretag.

Orange vädervarning återigen en ”happening” för Trafikverket

Återigen ser vi brister i vinterväghållningen som leder till långvariga stopp på landets mest trafikerade vägar. Detta trots tydliga vädervarningar som borde inneburit att plogresurser satts in tidigare. Sveriges Åkeriföretag är inte imponerade.

Inför det senaste dygnets snöande så gick SMHI ut med en orange vädervarning i stora delar av södra Sverige. Trafikanter och yrkestrafik uppmanades att inte ge sig ut om man inte absolut måste. Det var en mycket tydlig information och enligt uppgift från flera av våra medlemsföretag har många åkerier som haft möjlighet valt att inte köra.

Inför en orange vädervarning så borde man kunna förvänta sig att Trafikverket sätter in extra resurser som motsvarar orange vädervarning. Men återigen får vi beskedet från Trafikverket att plogbilarna inte kommer fram på grund av att det är stopp i trafiken.

Man är alltså för sent ute och står sist i alla köer.
– Det borde vara en mycket lågt hängande frukt att sätta in extra plogresurser för att hålla vägarna farbara än att räddningstjänst, bandvagnar och frivilligorganisationer måste undsätta trafikanter som snöat fast, säger Ulric Långberg, samhällspolitisk chef på Sveriges Åkeriföretag.

Ska vi undvika situationer som dessa måste vinterväghållningen prioriteras som en akut åtgärd och resurser sättas in i tid. Mycket snö på kort tid som inte plogas undan kommer självklart att leda till stopp i trafiken.
– Det kan inte vara en ”happening” för Trafikverket. Inte ytterligare en gång, säger Ulric Långberg.