Ryktet om bilens påstådda död kommer verkligen på skam i Trafikverkets nya Basprognos som släpptes i veckan. Med på bild Anders Östberg, MRF. Foto: MRF. Ryktet om bilens påstådda död kommer verkligen på skam i Trafikverkets nya Basprognos som släpptes i veckan. Med på bild Anders Östberg, MRF. Foto: MRF.

MRF: ”Ryktet om bilens påstådda död stämmer inte”

I veckan släppte Trafikverket vad de kallar sin Basprognos, det vill säga prognoser över hur person- och godstrafiken kommer att gestalta sig i framtiden. De har satt år 2045 som målbild för prognosen som ska användas vid exempelvis kommande budgetar från regeringen samt investeringar i infrastruktur framöver. De ska beskriva en trolig utveckling givet de förutsättningar och beslut som vi kan se i dag.

Det finns flera intressanta siffror i prognosen, säger Anders Östberg, opinionsansvarig på MRF.
– Främst kanske att personbilar även i framtiden beräknas stå för cirka 75 procent av alla sammanlagda resta sträckor för privatpersoner. Ryktet om bilens påstådda död kommer verkligen på skam i Trafikverkets prognos, säger Östberg.

MRF fortsätter. Vi kommer att åka alltmer bil i framtiden där mängden hållbara alternativ hela tiden ökar. Trafikverket tror på en ökning med cirka 26 procent totalt under perioden 2019–2045. Värt att notera är att i absoluta tal så är det bilresandet som ökar mest jämfört med tåg, buss och andra kollektiva färdmedel. Ökningen beror framför allt på ökande befolkning, samt på minskade körkostnader och ekonomisk tillväxt.

Myndigheten räknar med en fortsatt ökning av personer som tar körkort samt att de kommer att vilja ha tillgång till egen bil. Hela 84 procent kommer ha tillgång till bil år 2045 enligt prognosen.

Även godstransporter på våra vägar beräknas öka, sammanlagt räknar Trafikverket med en ökning på cirka 27 procent.

En annan spännande slutsats Trafikverket lyfter fram är den sjunkande kostnaden för körd kilometer, fortsätter Anders Östberg.
– Trafikverket tror på en minskning med nästan en fjärdedel, privatbilister kommer att få 22 procent lägre kilometerkostnad. Det främst tack vare elektrifieringen, säger han.

Svensken vill ha och köra bil och då behövs också fler och väl underhållna vägar. Det är dags att investera i infrastrukturen på allvar och fördela resurserna efter hur svenska folket faktiskt reser.

MRF vill lyfta fram vikten av att tänka och agera långsiktigt.
– Vi ser därför fortsatta satsningar på den hållbara mobiliteten i kommande budgetar, där inte minst underhållet av våra vägar måste prioriteras. Detta samtidigt som utbyggnaden av laddinfrastrukturen sätts i fokus, säger Österberg.
Makthavarna måste hitta en väg där vi på ett hållbart och kostnadseffektivt sätt kan fortsätta ställa om vår fordonsflotta både för privatpersoner och yrkesverksamma.

Om artikeln

Publicerad: 2024-04-05 13:00
Kategori: Nyheter
Taggar: Anders Östberg Basprognos Elektrifiering Hållbara transporter MRF Trafikverket Väginfrastruktur Vägunderhåll