IRU vill se teknikneutralitet för att minska CO2-utsläppen vilket innebär att fler och redan tillgängliga tekniker ska erkännas. IRU vill se teknikneutralitet för att minska CO2-utsläppen vilket innebär att fler och redan tillgängliga tekniker ska erkännas.

IRU: Parlamentet stöder EU:s överambitiösa CO₂-mål för tunga fordon

Trots en strävan i sista minuten för teknikneutralitet, misslyckas EU-parlamentets plenaromröstning om CO₂-utsläppsstandarder för nya tunga fordon att erkänna andra lösningar som kan bidra till att minska koldioxidutsläppen i den kommersiella vägtransportsektorn, säger IRU i ett uttalande efter omröstningen.

EU-parlamentet har gett sin sista syn i den provisoriska överenskommelse som nåddes av rådet, EU-kommissionen och EU-parlamentet om CO₂-standarder för nya tunga fordon. Omröstningen följer på diskussioner och tidigare godkännande av avtalet av EU-parlamentets utskott för miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhet i februari.

Även om lagstiftningen markerar ett viktigt steg mot att minska CO₂-utsläppen från tunga fordon, antogs inte föreslagna ändringar för att införa definitionen av koldioxidneutrala bränslen och upprätta en metod för registrering av fordon som enbart drivs med sådana bränslen.

Dessa ändringsförslag syftade till att ta hänsyn till fordon som körs på koldioxidneutrala bränslen vilket markerar ett avgörande steg framåt för att minska koldioxidutsläppen av vägtransporter.

IRU:s generaldirektör i EU Raluca Marian är besviken över att den slutliga texten inte erkänner teknikneutralitet och ett brett utbud av alternativa bränslen som skulle göra det möjligt för vägtransportsektorn att minska koldioxidutsläppen effektivt. ”EU:s mobilitets- och logistiksektor behöver ett brett utbud av tekniska alternativ för att passa dess olika operativa krav.”

IRU välkomnar dock uttalandet från EU-kommissionen före omröstningen i vilket kommissionen åtog sig att fastställa en metod för registrering av fordon som körs uteslutande på CO₂-neutrala bränslen. Metodiken förväntas presenteras ett år efter att förordningen trätt i kraft.

En annan positiv utveckling är införandet av en tidigare och mer omfattande översynsklausul, som är avgörande för att anpassa lagstiftningen i framtiden för att säkerställa att den kan utvecklas för att bättre stödja vägtransportbranschens övergång till koldioxidneutralitet.

Sammantaget förblir överenskommelsen en blandad portfölj för den kommersiella vägtransportsektorn. Gårdagens omröstning visar vikten av den tidigare och mer omfattande översynsklausulen. ”Men nu när CO₂-standarderna är fastställda måste lagstiftarna fokusera på att godkänna de nödvändiga incitamenten, särskilt när det gäller vikter och dimensioner, för att uppmuntra marknadsupptagande”, säger Raluca Marian.

Nästa steg i lagstiftningsprocessen är ett formellt godkännande av rådet innan godkännandet offentliggörs.

IRU fortsätter sitt engagemang i att stödja en mer inkluderande strategi för utsläppsstandarder, en strategi som erkänner hela spektrumet av tillgängliga tekniker för att minska koldioxidutsläppen för tunga fordon.

Om artikeln

Publicerad: 2024-04-12 15:55
Kategori: Nyheter
Taggar: CO2 EU-kommissionen EU-parlamentet IRU Rådet Raluca Marian Utsläppsstandarder